Jména a příjmení v ČR

Španělský kalendář jmen | LEDEN

Španělský kalendář jmen 01.01. Manuel, Emanuel, Jesús
Španělský kalendář jmen 02.01. Gregorio, Astrid, Basilio, Emma
Španělský kalendář jmen 03.01. Daniel, Genova/Genoveva, Jennifer, Florencio, Prisciliano
Španělský kalendář jmen 04.01. Eugenio
Španělský kalendář jmen 05.01. Amada, Simón, Simona, Emiliana
Španělský kalendář jmen 06.01. Baltasar , Gaspar, Reyes, Adoración, Epifanía, Raymundo
Španělský kalendář jmen 07.01. Amadeo, Raimundo, Aquiles, Luciano
Španělský kalendář jmen 08.01. Maximino, Eladio
Španělský kalendář jmen 09.01. Julián, Pedro Urseolo
Španělský kalendář jmen 10.01. Gonzalo, Marciano, Alda, Aldo, Vilma, Hortensia
Španělský kalendář jmen 11.01. Alejandro, Guillermo, Hortensia, Higinia, Higinio, Modesto
Španělský kalendář jmen 12.01. Alfredo, Tatiana , Tania, Hilario
Španělský kalendář jmen 13.01. Verónica, Gumersindo, Milagros
Španělský kalendář jmen 14.01. Félix, Gil
Španělský kalendář jmen 15.01. Mauro , Raquel, Marcelo
Španělský kalendář jmen 16.01. Odette, Oto, Priscila
Španělský kalendář jmen 17.01. Alba, Antonio, Mariana, Mariano, Alfredo
Španělský kalendář jmen 18.01. Florida, Beatriz, Mario, Pia
Španělský kalendář jmen 19.01. Mario, Vicente, Sebastián
Španělský kalendář jmen 20.01. Fabián
Španělský kalendář jmen 21.01. Vicente
Španělský kalendář jmen 22.01. Domingo, Imanol, Emma, Gaudencio
Španělský kalendář jmen 23.01. Alberto, Ildefonso, Alberta, Armando, María Paz, Xenia
Španělský kalendář jmen 24.01. Francisco de Sales, Tirso , Paz, Feliciano
Španělský kalendář jmen 25.01. Elvira, Paula, Timoteo
Španělský kalendář jmen 26.01. Paula , Tito, Gonzalo
Španělský kalendář jmen 27.01. Ángela, Tomás de Aquino, Valerio
Španělský kalendář jmen 28.01. Tomas, Pedro Nolasco
Španělský kalendář jmen 29.01. Valeria, Valerio, Martina
Španělský kalendář jmen 30.01. Alejandro
Španělský kalendář jmen 31.01. Juan Bosco