Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Původ jmen | Emílie

24.listopad

Svátek mají Emílie/Emiliána, Ondřej (Dung-lac) a druhové, Chrysogon.

Emíle je ženským protějškem Emila. Základem tohoto jména je latinský Aemilius, což bylo jméno starého římského rodu. Význam tohoto jména odpovídá asi nejlépe našemu "soutěžící" nebo "soupeřící".

V kalendáři je Emílie vzpomenuta hned několikrát. My si dnes připomeneme Emílii de Vialar (* 12. září 1797, Galiac, Francie). Podle církevního kalendáře měla svátek 24. června. Tato žena byla významnou křesťanskou mystičkou a zakladatelkou Kongregace sv. Josefa od Zjevení. Sestry žijící v této řeholi se věnují i dnes péči o chudé a nemocné. Kongregace vznikla v roce 1835 a záhy se celé společenstvo rozšířilo především do Afriky, Austrálie, Indie a Palestiny. Emílie de Vialar zasvětila své kongregaci doslova celý život. Zemřela 24. srpna 1856 v Marseille, v roce 1939 ji prohlásil papež za blahoslavenou a 24. června 1951 papež Pius XII. tuto vzácnou ženu svatořečil.

Jméno Ondřej, které je dnes v církevním kalendáři, znamená, že jeho nositel je "mužný". Základem jména je totiž řecké jméno Andreas, které vychází ze slova andréiós, majícího tento význam. Hlavní Ondřej ze všech, kteří se v kalendáři nacházejí, byl bezesporu ten, který se stal apoštolem a má svátek za několik dnů (30. listopadu).

Dnes si český kalendář připomíná misionáře Ondřeje Dung-laca a jeho druhy.

V církevním římském kalendáři se dnes po celá staletí slaví svátek svatého Chrysogona. Význam tohoto řeckého jména je "zlatorodý". Ačkoliv si křesťané připomínají tohoto světce již od 5. století, mnoho se o něm neví. Je sice uveden v seznamech mučedníků, ale tradice nám říká jen to, že byl snad umučen v Aquileji v severní Itálii. Jediná literární práce, která o něm hovoří, je historicky zcela bezcenná legenda o umučení sv. Anastázia. Toho totiž Chrysogon kolem roku 300 učil. Císař Diokletianus, krutý pronásledovatel křesťanů, nechal prý misionáře zatknout a kolem roku 303 jej vojáci dopravili do Aquileje. Proč bylo vybráno k popravě toto místo, legenda neříká. Ostatky Chrysogona se později dostaly do Verony a také do kláštera Tegernsee v horním Bavorsku. Chrysogonovo uctívání se rychle rozšířilo především v Římě, a proto platí za jednoho z římských světců. Je přitom zajímavé, že první církevní stavba pod dnešním chrámem sv. Chrysogona byla postavena brzy po jeho tragické smrti. Dnes končil keltský měsíc rákosu Ngetal.