Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Původ jmen | Tibor

13.listopad

Svátek mají Tibor a Anežka (Česká).

V občanském kalendáři má dnes svátek Tibor. Ačkoliv se to nezdá, kořeny tohoto jména vedou k latinském Tiburtinus. V antice toto jméno znamenalo, že jeho nositel "přichází z města Tiburu", což je dnešní Tivoli. Významovým základem slova je snad "čestnost", proto bývá za českou obdobu jména uznáván Ctibor, případně i staročeský Chval.

V církevním kalendáři má dnes svátek Anežka. Dnešní den patří klarisce Anežce České, která odešla na věčnost 2. března roku 1282. Tohoto dne je její památka uctívána i v římském církevním kalendáři a u stejného data může čtenář najít i obšírnější informaci o této patronce naší země.