Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Původ jmen | Denisa

11.září

Svátek mají Denisa/Diviška, Emil, Anna (Zelíková) a Josef (Müller).

V občanském kalendáři dnes nacházíme francouzské jméno Denisa. Jeho počátky sahají až do starého Řecka, kde znali Dionýsa, slavného boha vína. Denisa má tedy mnoho společného s vínem. Lze ji přeložit i jako "božské dítě". Čeština si Denisu poněkud upravila, čímž vzniklo rozkošné jméno Diviška.

V církevním kalendáři má dnes svátek Emil. Toto dnes velmi rozšířené a světově oblíbené jméno nosil slavný římský rod Aemiliů. Základem je latinské přídavné jméno Aemilianus, jehož význam bychom přeložili jako "soutěžící" nebo "soupeřící". Emil si tedy rád hraje a není lehké jej hned tak porazit.

Dnešní patron Emil byl Římanem a více jsme si o něm pověděli 28. května.

V kalendáři je dnes také vzpomínka na Annu Zelíkovou a Josefa Müllera. Anna Zelíková se narodila 19. července 1924 v Napajedlích. Od dětství navštěvovala školní zařízení v ústavu Ludmila, který vedly sestry sv. Kříže. Není tedy divu, že Anna zatoužila stát se jednou z nich. Za svůj vzor si vybrala sv. Terezii z Lisieux. Vedla bohatý duchovní život a snažila se bojovat proti zlu. Na Zelený čtvrtek 14. dubna roku 1938 se dověděla o zabíjení nenarozených dětí (potraty) a v hlubokém otřesu se při modlitbách nabídla Bohu jako smírná oběť za tyto hříchy. Následujícího dne, na Velký pátek, tuto svou nabídku ještě jednou opakovala v chrámu. Toužila vstoupit do řádu karmelitek v Praze, ale pro nastupující nemoc to už nebylo v jejích silách. Byla tedy přijata do III. řádu a obdržela řeholní jméno Marie. Svou životní pouť plnou bolesti a utrpení zakončila 11. září 1941 ve svém rodišti.

Josef Müller se narodil 19. srpna roku 1894 v Salmünsteru (Hesensko, Německo) a jeho osud nám připomíná doby u nás nedávno minulé. Byl farářem v Gross-Düngenu v hildesheimském biskupství. Brzy po nástupu nacistů k moci byl však zatčen. Nebyl v odboji, při svých kázáních proti fašismu nijak nevystupoval. "Pouze" vyprávěl politický vtip, který si jeho posluchač nenechal pro sebe, jak se v totalitních systémech sluší, ale naopak pěkně zatepla vše oznámil tajné polici. Následovalo okamžité zatčení a kruté výslechy. Otázka byla jen jedna: "Kdo vtip řekl předtím panu faráři?" Josef Müller však jméno nikdy neprozradil, a tak jej 11. září roku 1944 v Braniborsku popravili. Kdybychom něco podobného ještě před několika lety sami neprožívali, nebudeme tomuto příběhu ani věřit. Ovšem každý totalitní režim má svá pravidla a nedá si je nikým vzít.