Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Původ jmen | Marián

Svátek mají Marián, Marie, Dismas a katolická církev slaví Zvěstování Páně.

V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Marián, což je mužské jméno odvozené od Marie. Toto rozšířené jméno má svůj původ až ve starém Egyptě. Již sestra Mojžíšova nesla jeho ženskou variantu, která znamenala "milovaná od Boha". Za časů Ježíšových mělo význam "paní", ale také se objevovalo vysvětlení, že znamená "kapka moře". Tak vzniklo latinské spojení stilla maris, ze kterého chybným opisem povstalo spojení stella maris, "hvězda mořská". Jsou ještě další výklady, které Marii vykládají jako "prosebnici", "hořkou", ale také jako "krásnou". Stačí si jen vybrat.

Marián se jmenoval mučedník žijící ve 3. století v severní Africe. Byl předčitatelem v kostele, kde sloužil jako jáhen jeho přítel Jakub. V době, kdy císař Valerianus pronásledoval křesťany, byli oba odvlečeni do vězení v Cirtě. Zde jim jejich trýznitelé poručili, aby se vzdali své víry. Oni se však přes veškerá krutá mučení své víry neodřekli, a proto byli popraveni ve vojenském táboře Lambeaesis. Nebyli však sami, spolu s nimi bylo popraveno mnoho dalších křesťanů. Kroniky vyprávějí, že oběti stály ve vyrovnaných řadách a kati jim stínali hlavy jednomu po druhém. Příběh o Mariánovi a Jakubovi zapsal jejich přítel, který měl šťastnější osud a byl z vězení propuštěn.

V církevním kalendáři dnes nacházíme Dismase. Podle apokryfů nesl toto jméno lotr ukřižovaný po Kristově pravici, který uvěřil v jeho božství. Naproti tomu lotr po jeho levici se mu vysmíval a vyzval jej, aby dokázal, že je Bůh a všechny tři je osvobodil. Ježíš Dismasovu víru odměnil tím, že jej povolal ještě téhož dne do ráje. Vypráví se, že farníci jedné obce chtěli svou osadu vyzdobit křížem, ale při nákupu se jim zdálo, že jsou všechny příliš drahé. Až pojednou nalezli v koutě obchodu "Ukřižovaného", jehož cena byla pro ně přijatelná. Přivezli jej tedy domů a s velkou slávou jej instalovali před kaplí. Že se jedná o Dismase, zjistili hned první návštěvníci a ostuda byla na světě. Aby nedošlo k další mýlce, je třeba vědět, že Dismas sice bývá zobrazován v bederní roušce stejně jako Kristus, ale dalšími atributy jsou vedle kříže ještě řetěz a kyj. Takže pozor.

Hlavním katolickým svátkem dnešního dne je Zvěstování Páně. Tohoto dne se totiž zjevil mladé ženě Marii ve vesnici jménem Nazaret archanděl Gabriel. "Pán s tebou," řekl, "ty jsi nejšťastnější z žen." Marii andělův pozdrav zarazil. "Byla jsi vyvolena a staneš se matkou dítěte, syna, jehož jméno bude Ježíš," pokračoval Gabriel. Tímto způsobem oznámil Bůh dle biblického podání narození Ježíše Krista a církev si od té doby událost připomíná. Dvacátý pátý březen byl kdysi také pokládán za datum stvoření světa.