Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Původ jmen | Vlastimil

17.březen

Svátek mají Vlastimil, Patrik, Gertruda z Nivelles, Josef z Arimatie.

Význam jména Vlastimil jistě není třeba vysvětlovat. Je obdobou Patrika, který dnes také slaví svůj svátek. O původu tohoto jména jsme mluvili již několikrát, příběh jeho nejvýznamnějšího nositele jsme si připomenuli 19. února.

Církevní kalendář si dnes připomíná Gertrudu z Nivelles a Josefa z Arimatie. Abatyše Gertruda z Nivelles byla dcerou Pepina z Landen a Itty. Když její matka ovdověla, založila roku 620 klášter a svou dceru Gertrudu v něm učinila abatyší. V tomto klášteře velmi často pobývali irští misionáři. Ve třiceti letech Gertruda náhle svůj úřad předala své neteři a krátce nato roku 659 zemřela.

Poslední dnešní oslavenec Josef z Arimatie byl žákem samotného Krista. Po Ježíšově ukřižování si vyžádal od Piláta mrtvé tělo, aby je pohřbil. Vše ostatní, co se o něm vypráví, patří již do sféry legend a pověstí. Mimo jiné se o něm tvrdí, že odešel jako misionář do Británie a přinesl s sebou nádobu, do které zachytil krev prýštící z boku Ukřižovaného. Byla to stejná miska, ze které Ježíš a jeho učedníci pili víno při Poslední večeři. Tato relikvie je nazývána svatý grál a pilně, leč bezvýsledně ji generace věřících i dobrodruhů hledají.

V keltském kalendáři dnes končí měsíc jasanu - Nion. Dnešek je také zván Trefuilnid Treochair a je národním dnem Irska. Svátek slaví na paměť "trojnásobného nositele trojnásobného klíče", keltského boha s trojzubcem, který se později přizpůsobil sv. Patrikovi.