Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Původ jmen | Anděla

11.březen

Svátek mají Anděla, Angelika, Eulogius z Córdoby, Rosina, Pionius a Sofronios.

Význam jména Anděla je natolik jasný, že snad nepotřebuje hlubšího vysvětlení. Základem je řecké slovo angelos, což znamená "boží posel" a jedná se o překlad hebrejského mal-ách. Jde tedy o jméno prastaré.

Naše Andělky a Andělíny mají své protějšky v cizích Angelách a Angelikách. Bohuslav Balbín (1621-1688) se ve svých historických spisech zmiňuje o tajemné osobě, kterou nazývá Angela Česká. Byla prý dcerou krále Vladislava II. (1110-1174) a jeho první ženy Gertrudy Babenberské. Angela prý putovala do Jeruzaléma, kde vstoupila do karmelitského řádu, později se vrátila do Prahy a zemřela zde roku 1220. Pravdou však je, že nikdo před Balbínem ani po něm o této královské dceři nic neví, proto musíme tuto zkazku odsunout do sféry legend a pověstí. Avšak v pokladu dómu v Kolíně nad Rýnem je relikviář sv. Angely, karmelitánky z Prahy, takže kdoví...

Církevní kalendář si dnes připomíná sv. Eulogia z Córdoby (| 859). Narodil se ve španělské Córdobě a přijal křesťanství. Na tom by asi nebylo nic tak zvláštního, kdyby tehdy Pyrenejský poloostrov nebyl z velké části v rukou muslimů. Eulogios byl zakrátko zatčen a uvězněn. V žaláři psal povzbuzující dopisy ostatním odsouzeným křesťanům a udržoval ve všech ducha naděje. Za nějaký čas byl propuštěn. Byl to však muž činu, proto se rozhodl, že bude zaznamenávat všechna příkoří, kterých se muslimové dopustili na křesťanech. Být svědomím vládců se však nikdy nevyplácí, a tak bylo jen otázkou času, kdy bude Eulogios opět zatčen. Komunita křesťanů ve Španělsku byla tehdy silně zdecimována, a církevní synoda v Córdobě proto vyzvala křesťany, aby muslimy zbytečně neprovokovali. Právě v tom čase se ale Eulogios nebezpečně zapletl - poskytl totiž úkryt pokřtěné arabské dívce. Pohár přetekl. Roku 859 byl uvězněn a po několikadenním mučení jej věznitelé sťali mečem.

Oč méně se dnes vyskytuje jméno Rosina, o to více jeho slavných nositelek zná kulturní svět. Česká literatura má román Zikmunda Wintra (1846-1912) Rozina sebranec a celý svět se obdivuje Rosině v Lazebníku sevillském. Tu-

to operu napsal shodou okolností italský skladatel Gioacchino Rossini (1792-1868). Základem jména slavného hudebního skladatele i všech Rozálií, Rosamund a Růžen je překrásná "růže", jež se latinsky řekne rosa.

Dalšími světci dnešního dne byli Pionius, který byl roku 250 upálen pro svou víru ve Smyrně, a biskup Sofronios, jenž se svým diplomatickým nadáním zasloužil o to, že po napadení Sýrie Araby zde nebyli křesťané tolik pronásledováni.

Staří Řekové slavili dnešního dne památku hrdiny Hérakla. Byl to pro ně den síly a nadlidské odvahy, kdy se pokoušeli zvládnout úkoly, na které si jindy netroufli. Zkusme je napodobit. Za zkoušku to jistě stojí.