Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1992.07.02 - 1992.12.31 | jména ministrů | vláda Jana Stráského

Jméno ministra Funkční období Funkce
Jan Stráský 02.07.1992-31.12.1992 předseda vlády České republiky
Rudolf Filkus 02.07.1992-31.12.1992 1. místopředseda vlády
Antonín Baudyš 02.07.1992-31.12.1992 místopředseda vlády
Milan Čič 02.07.1992-31.12.1992 místopředseda vlády
Miroslav Macek 02.07.1992-31.12.1992 místopředseda vlády
Jozef Moravčík 02.07.1992-31.12.1992 ministr zahraničních věcí
Imrich Andrejčák 02.07.1992-31.12.1992 ministr obrany
Petr Čermák 02.07.1992-31.12.1992 ministr vnitra
Jan Klak 02.07.1992-31.12.1992 ministr financí
Jaroslav Kubečka 02.07.1992-31.12.1992 ministr hospodářství
Rudolf Filkus 02.07.1992-31.12.1992 ministr kontroly
Antonín Baudyš 02.07.1992-29.10.1992 ministr pověřený řízením ministerstva dopravy
Antonín Baudyš 02.07.1992-29.10.1992 ministr pověřený řízením ministerstva spojů
Miroslav Macek 02.07.1992-29.10.1992 ministr pověřený řízením ministerstva práce a sociálních věcí
Jaroslav Kubečka 02.07.1992-29.10.1992 ministr pověřený řízením ministerstva pro strategické plánování
Jan Stráský 02.07.1992-29.10.1992 ministr pověřený řízením ministerstva zahraničního obchodu
Milan Čič 02.07.1992-29.10.1992 předseda Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž
Miroslav Macek 02.07.1992-29.10.1992 předseda Federálního výboru pro životní prostředí

1992.07.02 - Programové prohlášení vlády Jan Stráský