Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1990.06.27 - 1992.07.02 | jména ministrů | vláda Mariána Čalfy II.

  demise 26. 6. 1992  
Jméno ministra Funkční období Funkce
Marián Čalfa 27.06.1990-02.07.1992 předseda vlády
Jiří Dienstbier 27.06.1990-02.07.1992 místopředseda vlády
Jozef Mikloško 27.06.1990-02.07.1992 místopředseda vlády
Pavel Rychetský 27.06.1990-02.07.1992 místopředseda vlády
Václav Valeš 27.06.1990-02.07.1992 místopředseda vlády
Václav Klaus 03.10.1991-02.07.1992 místopředseda vlády
Jiří Dienstbier 27.06.1990-02.07.1992 ministr zahraničních věcí
Miroslav Vacek 27.06.1990-18.10.1990 ministr obrany
Luboš Dobrovský 18.10.1990-02.07.1992 ministr obrany
Ján Langoš 27.06.1990-02.07.1992 ministr vnitra
Jiří Nezval 27.06.1990-02.07.1992 ministr dopravy
Václav Klaus 27.06.1990-02.07.1992 ministr financí
Petr Miller 27.06.1990-02.07.1992 ministr práce a sociálních věcí
Slavomír Stračár 27.06.1990-21.08.1990 ministr zahraničního obchodu
Jozef Bakšay 25.01.1991-02.07.1992 ministr zahraničního obchodu
Theodor Petrlík 27.06.1990-19.04.1991 ministr spojů
Emil Ehrenberger 19.04.1991-02.07.1992 ministr spojů
Vladimír Dlouhý 27.06.1990-02.07.1992 ministr pověřen řízením ministerstva hospodářství
Pavel Hoffman 27.06.1990-02.07.1992 ministr pro strategické plánování
Květoslava Kořínková 27.06.1990-02.07.1992 ministryně pověřena řízením ministerstva kontroly
Imrich Flassik 18.01.1991-02.07.1992 ministr pověřen řízením Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž
Josef Vavroušek 19.07.1990-02.07.1992 ministr a předseda výboru pro životní prostředí

1990.07.03 - Programové prohlášení vlády Marián Čalfa