Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1988.10.12 - 1989.12.10 | jména ministrů | vláda Ladislava Adamce

Jméno ministra Funkční období Funkce
Ladislav Adamec 12.10.1988-07.12.1989 předseda vlády
Marián Čalfa 07.12.1989-10.12.1989 předseda vlády
Bohumil Urban 12.10.1988-10.12.1989 1. místopředseda vlády
Pavel Hrivnák 12.10.1988-19.06.1989 1. místopředseda vlády
Matej Lúčan 19.06.1989-03.12.1989 1. místopředseda vlády
Marián Čalfa 03.12.1989-10.12.1989 1. místopředseda vlády
František Pitra 12.10.1988-10.12.1989 místopředseda vlády
Jaromír Žák 19.06.1989-10.12.1989 místopředseda vlády
Ivan Knotek 12.10.1988-19.06.1989 místopředseda vlády
Matej Lúčan 12.10.1988-19.06.1989 místopředseda vlády
Pavel Hrivnák 19.06.1989-10.12.1989 místopředseda vláda
Karel Juliš 12.10.1988-03.12.1989 místopředseda vlády
Jaromír Obzina 12.10.1988-03.12.1989 místopředseda vlády
Josef Hromádka 03.12.1989-10.12.1989 místopředseda vlády
Ladislav Vodrážka 19.06.1989-10.12.1989 místopředseda vlády
Jaromír Johanes 12.10.1988-10.12.1989 ministr zahraničních věcí
Milán Václavík 12.10.1988-03.12.1989 ministr národní obrany
Miroslav Vacek 03.12.1989-10.12.1989 ministr národní obrany
František Kincl 12.10.1988-03.12.1989 ministr vnitra
František Pinc 03.12.1989-10.12.1989 ministr vnitra
František Podlena 12.10.1988-10.12.1989 ministr dopravy a spojů
Jan Stejskal 12.10.1988-10.12.1989 ministr financí
Karel Juliš 12.10.1988-19.06.1989 ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
Ladislav Vodrážka 19.06.1989-10.12.1989 ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
Antonín Krumnikl 12.10.1988-10.12.1989 ministr paliv a energetiky
Miloslav Boďa 12.10.1988-03.12.1989 ministr práce a sociálních věcí
Alfréd Šebek 03.12.1989-10.12.1989 ministr práce a sociálních věcí
Jan Štěrba 12.10.1988-03.12.1989 ministr zahraničního obchodu
Andrej Barčák ml. 03.12.1989-10.12.1989 ministr zahraničního obchodu
Jaromír Algayer 12.10.1988-10.12.1989 ministr zemědělství a výživy
Jaromír Žák 12.10.1988-19.06.1989 ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
Alfréd Šebek 19.06.1989-03.12.1989 ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
Ladislav Dvořák 03.12.1989-10.12.1989 ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
František Ondřich 12.10.1988-03.12.1989 předseda Výboru lidové kontroly ČSSR
Květoslava Kořínková 03.12.1989-10.12.1989 předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSSR
Pavel Hrivnák 12.10.1988-19.06.1989 předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Karel Juliš 19.06.1989-03.12.1989 předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Bohumil Urban 12.10.1988-19.06.1989 předseda Státní plánovací komise
Jaromír Žák 19.06.1989-10.12.1989 předseda Státní plánovací komise
Marián Čalfa 12.10.1988-03.12.1989 ministr bez portfeje
Alfréd Šebek 19.06.1989-10.12.1989 ministr bez portfeje
František Reichel 03.12.1989-10.12.1989 ministr bez portfeje
Roth Viliam 03.12.1989-10.12.1989 ministr bez portfeje

1988.11.08 - Programové prohlášení vlády Ladislav Adamec