Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1988.04.21 - 1988.10.11 | jména ministrů | vláda Lubomíra Štrougala VI.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Lubomír Štrougal 21.04.1988-11.10.1988 předseda vlády ČSSR
Rudolf Rohlíček 21.04.1988-11.10.1988 1. místopředseda vlády
Ladislav Adamec 21.04.1988-11.10.1988 místopředseda vlády
Peter Colotka 21.04.1988-11.10.1988 místopředseda vlády
Matej Lúčan 21.04.1988-11.10.1988 místopředseda vlády
Jaromír Obzina 21.04.1988-11.10.1988 místopředseda vlády
Svatopluk Potáč 21.04.1988-11.10.1988 místopředseda vlády
Bohuslav Chňoupek 21.04.1988-11.10.1988 ministr zahraničních věcí
Milán Václavík 21.04.1988-11.10.1988 ministr národní obrany
Vratislav Vajnar 21.04.1988-11.10.1988 ministr vnitra
Vladimír Blažek 21.04.1988-11.10.1988 ministr dopravy a spojů
Jaromír Žák 21.04.1988-11.10.1988 ministr financí
Ladislav Gerle 21.04.1988-11.10.1988 ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
Vlastimil Ehrenberger 21.04.1988-11.10.1988 ministr paliv a energetiky
Miloslav Boďa 21.04.1988-11.10.1988 ministr práce a sociálních věcí
Jan Štěrba 21.04.1988-11.10.1988 ministr zahraničního obchodu
Miroslav Toman 21.04.1988-11.10.1988 ministr zemědělství a výživy
Pavel Hrivnák 21.04.1988-11.10.1988 ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
František Ondřich 21.04.1988-11.10.1988 předseda Výboru lidové kontroly ČSSR
Jaromír Obzina 21.04.1988-11.10.1988 předseda Státní komise pro vědeckotechnický a IR
Svatopluk Potáč 21.04.1988-11.10.1988 předseda Státní plánovací komise
Marián Čalfa 21.04.1988-11.10.1988 ministr bez portfeje

1988.05.03 - Programové prohlášení vlády Lubomír Štrougal