Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1986.06.16 - 1988.04.20 | jména ministrů | vláda Lubomíra Štrougala V.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Lubomír Štrougal 16.06.1986-20.04.1988 předseda vlády
Rudolf Rohlíček 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Peter Colotka 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Ladislav Gerle 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Pavol Hrivnák 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Josef Korčák 16.06.1986-20.03.1987 místopředseda vlády
Ladislav Adamec 20.03.1987-20.04.1988 místopředseda vlády
Karol Laco 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Matej Lúčan 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Jaromír Obzina 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Svatopluk Potáč 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Miroslav Toman 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda vlády
Bohuslav Chňoupek 16.06.1986-20.04.1988 ministr zahraničních věcí
Milán Václavík 16.06.1986-20.04.1988 ministr národní obrany
Vratislav Vajnar 16.06.1986-20.04.1988 ministr vnitra
Vladimír Blažek 16.06.1986-20.04.1988 ministr dopravy
Milan Kubát 16.06.1986-20.04.1988 ministr elektrotechnického průmyslu
Jaromír Žák 16.06.1986-20.04.1988 ministr financí
Eduard Saul 16.06.1986-20.04.1988 ministr hutnictví a těžkého strojírenství
Vlastimil Ehrenberger 16.06.1986-20.04.1988 ministr paliv a energetiky
Miroslav Boďa 16.06.1986-20.04.1988 ministr práce a sociálních věcí
Jiří Jíra 16.06.1986-20.04.1988 ministr spojů
Ladislav Luhový 16.06.1986-20.04.1988 ministr všeobecného strojírenství
Bohumil Urban 16.06.1986-21.12.1987 ministr zahraničního obchodu
Jan Štěrba 28.12.1987-do ministr zahraničního obchodu
Miroslav Toman 16.06.1986-20.04.1988 ministr zemědělství a výživy
František Ondřich 16.06.1986-20.04.1988 předseda Výboru lidové kontroly ČSSR
Michal Sabolčík 16.06.1986-20.04.1988 předseda Federálního cenového úřadu
Vladimír Janza 16.06.1986-20.04.1988 místopředseda Státní plánovací komise
Jaromír Obzina 16.06.1986-20.04.1988 předseda Státní komise pro vědeckotechnický a IR
Svatopluk Potáč 16.06.1986-20.04.1988 předseda Státní plánovací komise

1986.06.24 - Programové prohlášení vlády Lubomír Štrougal