Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1981.06.17 - 1986.06.16 | jména ministrů | vláda Lubomíra Štrougala IV.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Lubomír Štrougal 17.06.1981-16.06.1986 předseda vlády
Josef Korčák 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Peter Colotka 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Václav Hůla 17.06.1981-01.04.1983 místopředseda vlády - zemřel
Ladislav Gerle 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Karol Laco 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Matej Lúčan 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Rudolf Rohlíček 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Svatopluk Potáč 17.06.1981-16.06.1986 místopředseda vlády
Jaromír Obzina 20.06.1983-16.06.1986 místopředseda vlády
Bohuslav Chňoupek 17.06.1981-16.06.1986 ministr zahraničních věcí
Martin Dzúr 17.06.1981-11.01.1985 ministr národní obrany - zemřel 15. 11. 1985
Milán Václavík 11.01.1985-16.06.1986 ministr národní obrany
Jaromír Obzina 17.06.1981-20.06.1983  
Vratislav Vajnar 20.06.1983-16.06.1986  
Vladimír Blažek 17.06.1981-16.06.1986 ministr dopravy
Michal Kubát 17.06.1981-16.06.1986 ministr elektrotechnického průmyslu
Leopold Lér 17.06.1981-04.10.1985 ministr financí
Jaromír Žák 29.11.1985-16.06.1986 ministr financí
Eduard Saul 17.06.1981-16.06.1986 ministr hutnictví a těžkého strojírenství
Vlastimil Ehrenberger 17.06.1981-16.06.1986 ministr paliv a energetiky
Michal Štanceľ 17.06.1981-20.06.1983 ministr práce a sociálních věcí
Miloslav Boďa 20.06.1983-16.06.1986 ministr práce a sociálních věcí
Vlastimil Chalupa 17.06.1981-16.06.1986 ministr spojů
Ladislav Šupka 17.06.1981-16.06.1986 ministr pro technický a investiční rozvoj
Jaromír Obzina 20.06.1983-31.10.1983 ministr pro technický a investiční rozvoj
Pavol Bahyl 17.06.1981-16.06.1986 ministr všeobecného strojírenství
Bohumil Urban 17.06.1981-16.06.1986 ministr zahraničního obchodu
Josef Nágr 17.06.1981-20.06.1983 ministr zemědělství a výživy
Miroslav Toman 20.06.1983-16.06.1986 ministr zemědělství a výživy
František Ondřich 17.06.1981-16.06.1986 ministr - předseda Výboru lidové kontroly ČSSR
Michal Sabolčík 17.06.1981-16.06.1986 ministr - předseda Federálního cenového úřadu
Vladimír Janza 17.06.1981-16.06.1986 ministr - místopředseda Státní plánovací komise

1981.06.30 - Programové prohlášení vlády Lubomír Štrougal