Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

1976.11.11 - 1981.06.17 | jména ministrů | vláda Lubomíra Štrougala III.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Lubomír Štrougal 11.11.1976-17.06.1981 předseda vlády
Josef Korčák 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Peter Colotka 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Karol Laco 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Matej Lúčan 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Rudolf Rohlíček 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Josef Šimon 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Jindřich Zahradník 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Václav Hůla 11.11.1976-17.06.1981 místopředseda vlády
Bohuslav Chňoupek 11.11.1976-17.06.1981 ministr zahraničních věcí
Martin Dzúr 11.11.1976-17.06.1981 ministr národní obrany
Jaromír Obzina 11.11.1976-17.06.1981 ministr vnitra
Leopold Lér 11.11.1976-17.06.1981 ministr financí
Zdeněk Půček 11.11.1976-13.12.1979 ministr hutnictví a těžkého strojírenství
Ladislav Gerle 13.12.1979-17.06.1981 ministr hutnictví a těžkého strojírenství
Vlastimil Ehrenberger 11.11.1976-17.06.1981 ministr paliv a energetiky
Andrej Barčák 11.11.1976-17.06.1981 ministr zahraničního obchodu
Vlastimil Chalupa 11.11.1976-17.06.1981 ministr spojů
Michal Štanceľ 11.11.1976-17.06.1981 ministr práce a sociálních věcí
Vladimír Blažek 11.11.1976-17.06.1981 ministr dopravy
Ladislav Šupka 11.11.1976-17.06.1981 ministr pro technický a investiční rozvoj
Pavol Bahyl 11.11.1976-17.06.1981 ministr všeobecného strojírenství
Josef Nágr 11.11.1976-17.06.1981 ministr zemědělství a výživy
Michal Kubát 13.12.1979-17.06.1981 ministr elektrotechnického průmyslu
Michal Sabolčík 11.11.1976-17.06.1981 ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
Vladimír Janza 11.11.1976-17.06.1981 ministr - místopředseda Státní plánovací komise
František Ondřich 11.11.1976-17.06.1981 ministr - předseda Výboru lidové kontroly

1976.12.14 - Programové prohlášení vlády Lubomír Štrougal