Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1960.11.07 - 1963.09.20 | jména ministrů | vláda Viliama Širokého II.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Viliam Široký 11.07.1960-20.09.1963 předseda vlády
Jaromír Dolanský 11.07.1960-20.09.1963 místopředseda vlády
Václav Kopecký 11.07.1960-05.08.1961 místopředseda vlády - zemřel
Otakar Šimůnek 11.07.1960-20.09.1963 místopředseda vlády
Rudolf Barák 11.07.1960-09.02.1962 místopředseda vlády
Rudolf Strechaj 11.07.1960-28.07.1962 místopředseda vlády zemřel
Ludmila Jankovcová 11.07.1960-20.09.1963 místopředseda vlády
Jan Piller 09.02.1962-20.09.1963 místopředseda vlády
František Krajčír 05.01.1963-20.09.1963 místopředseda vlády
Václav David 11.07.1960-20.09.1963 ministr zahraničních věcí
Bohumír Lomský 11.07.1960-20.09.1963 ministr národní obrany
Rudolf Barák 11.07.1960-23.06.1961 ministr vnitra
Lubomír Štrougal 23.06.1961-20.09.1963 ministr vnitra
František Vlasák 11.07.1960-05.01.1963 ministr dopravy a spojů
František Vokáč 05.01.1963-20.09.1963 ministr dopravy a spojů
Július Ďuriš 11.07.1960-20.09.1963 ministr financí
Miroslav Šmok 11.07.1960-10.03.1962 ministr hutního průmyslu a rudných dolů
Josef Krejčí 10.03.1962-20.09.1963 ministr hutního průmyslu a rudných dolů
Jozef Púčik 11.07.1960-20.09.1963 ministr chemického průmyslu
Oldřich Černík 11.07.1960-20.09.1963 ministr paliv a energetiky
Jindřich Uher 11.07.1960-23.06.1961 ministr potravinářského průmyslu
Josef Krosnář 23.06.1961-20.09.1963 ministr potravinářského průmyslu
Božena Machačová 11.07.1960-20.09.1963 ministr spotřebního průmyslu
Alois Neuman 11.07.1960-20.09.1963 ministr spravedlnosti
Josef Krosnář 11.07.1960-20.09.1963 ministr státní kontroly
František Kahuda 11.07.1960-20.09.1963 ministr školství a kultury
Josef Reitmajer 11.07.1960-06.01.1963 ministr těžkého strojírenství
Josef Pešl 06.01.1963-20.09.1963 ministr těžkého strojírenství
Ladislav Brabec 11.07.1960-23.06.1961 ministr vnitřního obchodu
Jindřich Uher 23.06.1961-20.09.1963 ministr vnitřního obchodu
Karel Poláček 11.07.1960-20.09.1963 ministr všeobecného strojírenství
Oldřich Beran 11.07.1960-09.02.1962 ministr výstavby
Josef Korčák 09.02.1962-05.01.1963 ministr výstavby
Samuel Takáč 05.01.1963-20.09.1963 ministr výstavby
František Krajčír 11.07.1960-05.01.1963 ministr zahraničního obchodu
František Hamouz 05.01.1963-20.09.1963 ministr zahraničního obchodu
Josef Plojhar 11.07.1960-20.09.1963 ministr zdravotnictví
Lubomír Štrougal 11.07.1960-23.06.1961 ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Vratislav Krutina 23.06.1961-20.09.1963 ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Rudolf Barák 13.07.1961-09.02.1962 ministr - předseda Vládní komise pro národní výbory
Otakar Šimůnek 11.07.1960-11.07.1962 ministr - předseda Státní plánovací komise
Alois Indra 11.07.1962-20.09.1963 ministr - předseda Státní plánovací komise
Josef Korčák 05.01.1963-20.09.1963 ministr - pověřen vedením Ústřední správy energetiky
Pavol Majling 27.06.1961-20.09.1963 ministr - předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
Vasil Biľak 11.07.1960-05.01.1963 ministr bez portfeje
Zdeněk Nejedlý 11.07.1960-09.03.1962 ministr bez portfeje zemřel
Pavol Majling 11.07.1960-27.06.1961 ministr bez portfeje
Stanislav Vlna 11.07.1960-11.07.1962 ministr ber portfeje

1960.07.12 - Programové prohlášení vlády Viliam Široký