Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1968.04.08 - 1968.12.31 | jména ministrů | vláda Oldřicha Černíka I.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Oldřich Černík 08.04.1968-31.12.1968 předseda vlády
František Hamouz 08.04.1968-31.12.1968 místopředseda vlády
Peter Colotka 08.04.1968-31.12.1968 místopředseda vlády
Gustáv Husák 08.04.1968-31.12.1968 místopředseda vlády
Lubomír Štrougal 08.04.1968-31.12.1968 místopředseda vlády
Ota Šik 08.04.1968-03.09.1968 místopředseda vlády
Jiří Hájek 08.04.1968-19.09.1968 ministr zahraničních věcí
Oldřich Černík 19.09.1968-31.12.1968 ministr zahraničních věcí
Martin Dzúr 08.04.1968-31.12.1968 ministr národní obrany
Josef Pavel 08.04.1968-31.08.1968 ministr vnitra
Jan Pelnář 31.08.1968-31.12.1968 ministr vnitra
František Řehák 08.04.1968-31.12.1968 ministr dopravy
Bohumil Sucharda 08.04.1968-31.12.1968 ministr financí
František Penc 08.04.1968-31.12.1968 ministr hornictví
Stanislav Rázl 08.04.1968-31.12.1968 ministr chemického průmyslu
Oldřich Pavlovský 08.04.1968-31.12.1968 ministr vnitřního obchodu
Václav Valeš 08.04.1968-31.12.1968 ministr zahraničního obchodu
Miroslav Galuška 08.04.1968-31.12.1968 ministr kultury a informací
Vladimír Kadlec 08.04.1968-31.12.1968 ministr školství
Josef Krejčí 08.04.1968-31.12.1968 ministr těžkého průmyslu
Božena Machačová Dostálová 08.04.1968-31.12.1968 ministr spotřebního průmyslu
Josef Borůvka 08.04.1968-31.12.1968 ministr zemědělství a výživy
Július Hanus 08.04.1968-31.12.1968 ministr lesního a vodního hospodářství
Bohuslav Kučera 08.04.1968-31.12.1968 ministr spravedlnosti
Jozef Trokan 08.04.1968-31.12.1968 ministr stavebnictví
Michal Štanceľ 08.04.1968-30.04.1968 ministr bez portfeje
Michal Štanceľ 30.04.1968-31.12.1968 ministr práce a sociálních věcí
Miloslav Hruškovič 08.04.1968-30.04.1968 ministr - předseda Státní komise pro techniku
Miloslav Hruškovič 30.04.1968-31.12.1968 ministr techniky
Vladislav Vlček 08.04.1968-31.12.1968 ministr zdravotnictví
František Vlasák 08.04.1968-30.04.1968 ministr - předseda Státní plánovací komise
František Vlasák 30.04.1968-31.12.1968 ministr národohospodářského plánování
Václav Hůla 08.04.1968-30.04.1968 ministr bez portfeje
Václav Hůla 30.04.1968-31.12.1968 ministr - předseda Státního úřadu cenového
Josef Korčák 08.04.1968-31.12.1968 ministr - předseda Ústřední správy energetiky

1968.04.24 - Programové prohlášení vlády Oldřich Černík