Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1969.01.01 - 1969.09.29 | jména ministrů | vláda Oldřicha Černíka II.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Oldřich Černík 01.01.1969-27.09.1969 předseda vlády
Peter Colotka 01.01.1969-30.01.1969 místopředseda vlády
Samuel Falťan 01.01.1969-27.09.1969 místopředseda vlády
František Hamouz 01.01.1969-27.09.1969 místopředseda vlády
Václav Valeš 01.01.1969-27.09.1969 místopředseda vlády
Karol Laco 30.01.1969-27.09.1969 místopředseda vlády
Ján Marko 01.01.1969-27.09.1969 ministr zahraničních věcí
Martin Dzúr 01.01.1969-27.09.1969 ministr národní obrany
Jan Pelnář 01.01.1969-27.09.1969 ministr vnitra
František Vlasák 01.01.1969-27.09.1969 ministr plánování
Bohumil Sucharda 01.01.1969-27.09.1969 ministr financí
Ján Tabaček 01.01.1969-27.09.1969 ministr zahraničního obchodu
Michal Štanceľ 01.01.1969-27.09.1969 ministr práce a sociálních věcí
Jiří Typolt 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro ceny
Miloslav Hruškovič 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro techn. a inv. rozvoj
Josef Krejčí 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro průmysl
Koloman Boďa 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro zemědělství a výživu
František Řehák 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro dopravu
Jaroslav Havelka 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro tisk a informace
Milan Smolka 01.01.1969-27.09.1969 ministr - předseda Výboru pro pošty a telekomunikace
Bohuslav Kučera 01.01.1969-27.09.1969 ministr bez portfeje
Jan Pauly 01.01.1969-27.09.1969 ministr bez portfeje
Václav Pleskot 01.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
Ján Majer 01.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu vnitra
Ján Kraus 01.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu plánování
Jozef Gajdošík 01.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu financí
Ludvík Úbl 01.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu
Vlasta Brablcová 01.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu práce a sociálních věcí
Václav Dvořák 16.01.1969-27.09.1969 státní tajemník v ministerstvu národní obrany

1969.01.30 - Programové prohlášení vlády Oldřich Černík