Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1969.09.29 - 1971.12.09 | jména ministrů | vláda Oldřicha Černíka III, Lubomíra Štrougala

Jméno ministra Funkční období Funkce
Oldřich Černík 27.09.1969-28.01.1970 předseda vlády
Lubomír Štrougal 28.01.1970-09.12.1971 předseda vlády
Josef Kempný 27.09.1969-28.01.1970 místopředseda vlády
Josef Korčák 28.01.1970-09.12.1971 místopředseda vlády
Peter Colotka 27.09.1969-09.12.1971 místopředseda vlády
Karol Laco 27.09.1969-09.12.1971 místopředseda vlády
Miloslav Hruškovič 27.09.1969-26.6.1970 místopředseda vlády
Matej Lúčan 26.06.1970-09.12.1971 místopředseda vlády
Václav Hůla 27.09.1969-09.12.1971 místopředseda vlády
František Hamouz 27.09.1969-09.12.1971 místopředseda vlády
Jindřich Zahradník 01.01.1971-09.12.1971 místopředseda vlády
Ján Gregor 01.01.1971-09.12.1971 místopředseda vlády
Ján Marko 27.09.1969-09.12.1971 ministr zahraničních věcí
Martin Dzúr 27.09.1969-09.12.1971 ministr národní obrany
Jan Pelnář 27.09.1969-28.01.1970 ministr vnitra
Radko Kaska 28.01.1970-09.12.1971 ministr vnitra
Rudolf Rohlíček 27.09.1969-09.12.1971 ministr financí
Miloslav Hruškovič 27.09.1969-01.01.1971 ministr plánování
Michal Štanceľ 27.09.1969-09.12.1971 ministr práce a sociálních věcí
František Hamouz 27.09.1969-28.01.1970 ministr zahraničního obchodu
Andrej Barčák 28.01.1970-09.12.1971 ministr zahraničního obchodu
Ignác Rendek 27.09.1969-09.12.1971 ministr - předseda Výboru pro ceny
Josef Krejčí 27.09.1969-28.01.1970 ministr - předseda Výboru pro průmysl
Jindřich Zahradník 28.01.1970-09.12.1971 ministr - předseda Výboru pro průmysl
Koloman Boďa 27.09.1969-28.01.1970 ministr - předseda Výboru pro zemědělství a výživu
Bohuslav Večeřa 28.01.1970-09.12.1971 ministr - předseda Výboru pro zemědělství a výživu
Jaroslav Knížka 27.09.1969-01.01.1971 ministr - předseda Výboru pro dopravu
Karel Hoffmann 27.09.1969-01.01.1971 ministr - předseda Výboru pro pošty a telekomunikace
Miloslav Hruškovič 27.09.1969-28.01.1970 ministr - předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj
Oldřich Černík 28.01.1970-23.06.1970 ministr - předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj
Ladislav Šupka 23.06.1970-09.12.1971 ministr - předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj
Bohuslav Kučera 27.09.1969-09.12.1971 ministr bez portfeje
Jan Pauly 27.09.1969-01.01.1971 ministr bez portfeje
Karol Martinka 28.01.1970-09.12.1971 ministr bez portfeje
Václav Dvořák 27.09.1969-28.01.1970 státní tajemník v ministerstvu národní obrany
Ján Majer 27.09.1969-28.01.1970 státní tajemník v ministerstvu vnitra
Andrej Barčák 27.09.1969-28.01.1970 státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu
Karel Kurka 20.10.1969-28.01.1970 státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
Vlasta Brablcová 27.09.1969-28.01.1970 státní tajemník v ministerstvu práce a sociálních věcí
Karol Martinka 06.10.1969-28.01.1970 státní tajemník v ministerstvu plánování
Štefan Šutka 27.09.1969-09.12.1971 ministr dopravy
Jaromír Matušek 27.09.1969-09.12.1971 ministr paliv a energetiky
Josef Šimon 27.09.1969-09.12.1971 ministr hutnictví a strojírenství
Ladislav Šupka 27.09.1969-09.12.1971 ministr pro technický a investiční rozvoj
Bohuslav Večeřa 27.09.1969-09.12.1971 ministr zemědělství
Karel Hoffmann 27.09.1969-24.05.1971 ministr spojů
Vlastimil Chalupa 24.05.1971-09.12.1971 ministr spojů
Václav Hůla 27.09.1969-09.12.1971 předseda Státní plánovací komise
Ignác Rendek 27.09.1969-09.12.1971 předseda Federálního cenového úřadu
Drahomír Kolder 27.09.1969-09.12.1971 předseda Výboru lidové kontroly

1969.10.16 - Programové prohlášení vlády Oldřich Černík