Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1963.09.20 - 1968.04.08 | jména ministrů | vláda Jozefa Lenárta

Jméno ministra Funkční období Funkce
Jozef Lenárt 20.09.1963-08.04.1968 předseda vlády
Oldřich Černík 20.09.1963-08.04.1968 místopředseda vlády
František Krajčír 20.09.1963-08.04.1968 místopředseda vlády
Jan Piller 20.09.1963-10.11.1965 místopředseda vlády
Otakar Šimůnek 20.09.1963-08.04.1968 místopředseda vlády
Josef Krejčí 10.11.1965-08.04.1968 místopředseda vlády
Václav David 20.09.1963-08.04.1968 ministr zahraničních věcí
Bohumír Lomský 20.09.1963-08.04.1968 ministr národní obrany
Lubomír Štrougal 20.09.1963-23.04.1965 ministr vnitra
Josef Kudrna 23.04.1965-15.03.1968 ministr vnitra
Alois Indra 20.09.1963-08.04.1968 ministr dopravy
Richard Dvořák 20.09.1963-20.01.1967 ministr financí
Bohumil Sucharda 20.01.1967-08.04.1968 ministr financí
Josef Krejčí 20.09.1963-10.11.1965 ministr hutního průmyslu a rudných dolů
František Penc 10.11.1965-08.04.1968 ministr hornictví
Jozef Púčik 20.09.1963-10.11.1965 ministr chemického průmyslu
Václav Valeš 10.11.1965-08.04.1968 ministr chemického průmyslu
Josef Odvárka 20.09.1963-10.11.1965 ministr paliv
Vratislav Krutina 20.09.1963-20.01.1967 ministr potravinářského průmyslu
Božena Machačová 20.09.1963-08.04.1968 ministryně spotřebního průmyslu
Alois Neuman 20.09.1963-08.04.1968 ministr spravedlnosti
Čestmír Císař 20.09.1963-10.11.1965 ministr školství a kultury
Jiří Hájek 10.11.1965-08.04.1968 ministr školství a kultury
Karel Hoffmann 20.01.1967-08.04.1968 ministr kultury a informací
Josef Pešl 20.09.1963-09.11.1965 ministr těžkého strojírenství
Josef Krejčí 10.11.1965-08.04.1968 ministr těžkého průmyslu
Jindřich Uher 20.09.1963-08.04.1968 ministr vnitřního obchodu
Karel Poláček 20.09.1963-21.12.1966 ministr všeobecného strojírenství
Samuel Takáč 20.09.1963-08.04.1968 ministr stavebnictví
František Hamouz 20.09.1963-08.04.1968 ministr zahraničního obchodu
Josef Plojhar 20.09.1963-08.04.1968 ministr zdravotnictví
Jiří Burian 20.09.1963-22.04.1967 ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Karel Mestek 22.04.1967-08.04.1968 ministr zemědělství a výživy)
Josef Smrkovský 20.01.1967-08.04.1968 ministr lesního a vodního hospodářství
Ján Marko 10.11.1965-08.04.1968 ministr bez portfeje
Michal Chudík 20.09.1963-10.11.1965 ministr - předseda SNR
František Barbírek 20.04.1966-08.04.1968 ministr - místopředseda SNR
Vincenc Krahulec 20.09.1963-02.03.1966 ministr - předseda Slovenské plánovací komise zemřel
Pavol Majling 20.09.1963-20.01.1967 ministr - předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky
František Vlasák 20.09.1963-08.04.1968 ministr - předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
Bohumil Sucharda 10.11.1965-20.01.1967 ministr - předseda Státní komise pro finance a mzdy
Josef Smrkovský 10.11.1965-20.01.1967 ministr - předseda Ústřední správy vodního hospodářství
Josef Korčák 20.09.1963-08.04.1968 ministr - pověřen vedením Ústřední správy energetiky

1963.09.25 - Programové prohlášení vlády Jozef Lenárt