Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1954.12.12 - 1960.07.11 | jména ministrů | vláda Viliama Širokého

Jméno ministra Funkční období Funkce
Viliam Široký 12.12.1954-11.07.1960 předseda vlády
Jaromír Dolanský 12.12.1954-11.07.1960 1. náměstek předsedy vlády
Alexej Čepička 12.12.1954-25.04.1956 1. náměstek předsedy vlády
Václav Kopecký 12.12.1954-11.07.1960 náměstek předsedy vlády
Ludmila Jankovcová 12.12.1954-11.07.1960 náměstkyně předsedy vlády
Václav Škoda 12.12.1954-16.06.1956 náměstek předsedy vlády
Karel Poláček 14.10.1953-05.04.1958 náměstek předsedy vlády
Rudolf Barák 06.03.1959-11.07.1960 náměstek předsedy vlády
Otakar Šimůnek 06.03.1959-11.07.1960 náměstek předsedy vlády
Rudolf Barák 12.12.1954-11.07.1960 ministr vnitra
Alexej Čepička 12.12.1954-25.04.1956 ministr národní obrany
Bohumír Lomský 25.04.1956-11.07.1960 ministr národní obrany
Jozef Kyselý 12.12.1954-01.04.1958 ministr místního hospodářství - ministerstvo zrušeno
Josef Plojhar 12.12.1954-11.07.1960 ministr zdravotnictví
Emanuel Šlechta 12.12.1954-11.07.1960 ministr stavebnictví
Oldřich Beran 16.06.1956-11.07.1960 ministr stavebnictví
Václav David 12.12.1954-11.07.1960 ministr zahraničních věcí
Július Ďuriš 12.12.1954-11.07.1960 ministr financí
František Krajčír 12.12.1954-17.01.1959 ministr vnitřního obchodu
Ladislav Brabec 17.01.1959-11.07.1960 ministr vnitřního obchodu
Josef Krosnář 12.12.1954-16.06.1956 ministr lesů a dřevařského průmyslu
Božena Machačová-Dostálová 12.12.1954-16.06.1956 ministryně výkupu
Karel Poláček 12.12.1954-15.10.1955 ministr strojírenství
Jan Bukal 15.10.1955-01.08.1957 ministr těžkého průmyslu
Josef Reitmajer 01.08.1957-11.07.1960 ministr těžkého průmyslu
Ladislav Štoll 12.12.1954-11.07.1960 ministr kultury
Jindřich Uher 12.12.1954-11.07.1960 ministr potravinářského průmyslu
Oldřich Beran 12.12.1954-15.10.1955 ministr státní kontroly
Michal Bakuľa 15.10.1955-16.06.1956 ministr státní kontroly
Josef Krosnář 16.06.1956-11.07.1960 ministr státní kontroly
Josef Jonáš 12.12.1954-11.07.1960 ministr paliv a energetiky
Josef Reitmajer 12.12.1954-01.08.1957 ministr hutního průmyslu a rudných dolů
Václav Černý 01.08.1957-11.07.1960 ministr hutního průmyslu a rudných dolů
Marek Smida 12.12.1954-15.10.1955 ministr zemědělství
Vratislav Krutina 15.10.1955-16.06.1956 ministr zemědělství
Michal Bakuľa 16.06.1956-06.03.1959 ministr zemědělství a lesního hospodářství
Lubomír Štrougal 06.03.1959-11.07.1960 ministr zemědělství a lesního hospodářství
Jan Bartuška 12.12.1954-16.06.1956 ministr spravedlnosti
Václav Škoda 16.06.1956-11.07.1960 ministr spravedlnosti
Richard Dvořák 12.12.1954-17.01.1959 ministr zahraničního obchodu
František Krajčír 17.01.1959-11.07.1960 ministr zahraničního obchodu
František Kahuda 12.12.1954-11.07.1960 ministr školství
Alois Málek 12.12.1954-16.06.1956 ministr lehkého průmyslu
Božena Machačová 16.06.1956-11.07.1960 Dostálová - ministryně spotřebního průmyslu
Alois Neuman 12.12.1954-11.07.1960 ministr spojů
Václav Nosek 12.12.1954-22.07.1955 ministr pracovních sil
Josef Tesla 15.10.1955-31.07.1957 ministr pracovních sil
Antonín Pospíšil 12.12.1954-08.01.1958 ministr dopravy
František Vlasák 08.01.1958-11.07.1960 ministr dopravy
Jozef Púčik 12.12.1954-11.07.1960 ministr chemického průmyslu
František Vlasák 30.05.1955-08.01.1958 ministr energetiky
Antonín Pospíšil 08.01.1958-11.07.1960 ministr energetiky
Václav Ouzký 15.10.1955-15.10.1958 ministr přesného strojírenství
Emil Zatloukal 15.10.1955-15.10.1958 ministr automobilového průmyslu a zemědělských strojů
Marek Smida 15.10.1955-16.06.1956 ministr státních statků
Karel Poláček 15.10.1958-11.07.1960 ministr všeobecného strojírenství
Zdeněk Nejedlý 12.12.1954-11.07.1960 ministr bez portfeje
Július Maurer 12.12.1954-16.06.1956 ministr bez portfeje
Josef Tesla 31.07.1957-06.03.1959 ministr bez portfeje
Václav Ouzký 15.10.1958-09.02.1959 ministr bez portfeje
Otakar Šimůnek 12.12.1954-11.07.1960 ministr - předseda Státního úřadu plánovacího
Oldřich Beran 15.10.1955-16.06.1956 ministr - předseda Státního výboru pro výstavbu
Emanuel Šlechta 16.06.1956-17.03.1960 ministr - předseda Státního výboru pro výstavbu
Jozef Kyselý 15.10.1958-11.07.1960 ministr - předseda Vládního výboru pro zvelebení hospodářství
Václav Ouzký 09.02.1959-11.07.1960 ministr - předseda Státního výboru pro rozvoj techniky

1954.12.13 - Programové prohlášení vlády Viliam Široký