Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

1948.02.25 - 1948.06.15 | jména ministrů | vláda Klementa Gottwalda II.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Klement Gottwald 25.02.1948-15.06.1948 předseda vlády
Viliam Široký 25.02.1948-15.06.1948 náměstek předsedy vlády
Antonín Zápotocký 25.02.1948-15.06.1948 náměstek předsedy vlády
Bohumil Laušman 25.02.1948-15.06.1948 náměstek předsedy vlády
Jan Masaryk 25.02.1948-10.03.1948 ministr zahraničních věcí
Vladimír Clementis 18.03.1948-15.06.1948 ministr zahraničních věcí
Ludvík Svoboda 25.02.1948-15.06.1948 ministr národní obrany
Antonín Gregor 25.02.1948-15.06.1948 ministr zahraničního obchodu
Václav Nosek 25.02.1948-15.06.1948 ministr vnitra
Jaromír Dolanský 25.02.1948-15.06.1948 ministr financí
Zdeněk Nejedlý 25.02.1948-15.06.1948 ministr školství a osvěty
Alexej Čepička 25.02.1948-15.06.1948 ministr spravedlnosti
Václav Kopecký 25.02.1948-15.06.1948 ministr informací
Zdeněk Fierlinger 25.02.1948-15.06.1948 ministr průmyslu
Július Ďuriš 25.02.1948-15.06.1948 ministr zemědělství
František Krajčír 25.02.1948-15.06.1948 ministr vnitřního obchodu
Alois Petr 25.02.1948-15.06.1948 ministr dopravy
Evžen Erban 25.02.1948-15.06.1948 ministr sociální péče
Josef Plojhar 25.02.1948-15.06.1948 ministr zdravotnictví
Emanuel Šlechta 25.02.1948-15.06.1948 ministr techniky
Ludmila Jankovcová 25.02.1948-15.06.1948 ministryně výživy
Alois Neuman 25.02.1948-15.06.1948 ministr pošt
Vavro Šrobár 25.02.1948-15.06.1948 ministr pro sjednocení zákonů
Vladimír Clementis 25.02.1948-18.03.1948 státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
Ján Ševčík 25.02.1948-15.06.1948 státní tajemníkv ministerstvu národní obrany

1948.03.10 - Programové prohlášení vlády Klement Gottwald