Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1946.07.02 - 1948.02.25 | jména ministrů | vláda Klementa Gottwalda I.

Jméno ministra Funkční období Funkce  
Klement Gottwald 02.07.1946-25.02.1948 předseda vlády  
Petr Zenkl 02.07.1946-25.02.1948 náměstek předsedy vlády demise 20. 2. 1948
Jan Šrámek 02.07.1946-25.02.1948 náměstek předsedy vlády demise 20. 2. 1948
Ján Ursíny 02.07.1946-xx.11.1947 náměstek předsedy vlády zproštěn úřadu
Štefan Kočvara 24.11.1947-25.02.1948 náměstek předsedy vlády demise 20. 2. 1948
Zdeněk Fierlinger od 25.11.1947 náměstek předsedy vlády zproštěn úřadu
František Tymeš 25.11.1947-25.02.1948 náměstek předsedy vlády zproštěn úřadu
Viliam Široký 02.07.1946-25.02.1948 náměstek předsedy vlády  
Jan Masaryk 02.07.1946-25.02.1948 ministr zahraničních věcí  
Ludvík Svoboda 02.07.1946-25.02.1948 ministr národní obrany  
Hubert Ripka 02.07.1946-25.02.1948 ministr zahraničního obchodu demise 20. 2. 1948
Václav Nosek 02.07.1946-25.02.1948 ministr vnitra  
Jaromír Dolanský 02.07.1946-25.02.1948 ministr financí  
Jaroslav Stránský 02.07.1946-25.02.1948 ministr školství a osvěty demise 20. 2. 1948
Prokop Drtina 02.07.1946-25.02.1948 ministr spravedlnosti demise 20. 2. 1948
Václav Kopecký 02.07.1946-25.02.1948 ministr informací  
Bohumil Laušman 02.07.1946-25.11.1947 ministr průmyslu zproštěn úřadu
Ludmila Jankovcová 25.11.1947-25.02.1948 ministr průmyslu  
Július Ďuriš 02.07.1946-25.02.1948 ministr zemědělství  
Antonín Zmrhal 02.07.1946-03.02.1947 ministr vnitřního obchodu  
Alexej Čepička 03.02.1947-25.02.1948 ministr vnitřního obchodu  
Ivan Pietor 02.07.1946-25.02.1948 ministr dopravy demise 20. 2. 1948
František Hála 02.07.1946-25.02.1948 ministr pošt demise 20. 2. 1948
Zdeněk Nejedlý 02.07.1946-25.02.1948 ministr ochrany práce a sociální péče  
Adolf Procházka 02.07.1946-25.02.1948 ministr zdravotnictví demise 20. 2. 1948
Václav Majer 02.07.1946-25.02.1948 ministr výživy  
Alois Vošahlík 02.07.1946-08.08.1946 ministr techniky  
Jan Kopecký 28.08.1946-25.02.1948 ministr techniky demise 20. 2. 1948
Mikuláš Franek 18.07.1946-25.02.1948 ministr pro sjednocení zákonů demise 20. 2. 1948
Alois Vošahlík 18.07.1946-08.08.1946 ministr bez portfeje  
Vladimír Clementis 02.07.1946-25.02.1948 státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí  
Ján Lichner 02.07.1946-25.02.1948 státní tajemník v ministerstvu národní obrany demise 20. 2. 1948

1946.07.08 - Programové prohlášení vlády Klement Gottwald