Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1945.11.06 - 1946.07.02 | jména ministrů | vláda Zdeňka Fierlingera II.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Zdeněk Fierlinger 06.11.1945-02.07.1946 předseda vlády
Klement Gottwald 06.11.1945-02.07.1946 náměstek předsedy vlády
Jaroslav Stránský 06.11.1945-02.07.1946 náměstek předsedy vlády
Viliam Široký 06.11.1945-02.07.1946 náměstek předsedy vlády
Jan Šrámek 06.11.1945-02.07.1946 náměstek předsedy vlády
Ján Ursíny 06.11.1945-02.07.1946 náměstek předsedy vlády
Jan Masaryk 06.11.1945-02.07.1946 ministr zahraničních věcí
Ludvík Svoboda 06.11.1945-02.07.1946 ministr národní obrany
Hubert Ripka 06.11.1945-02.07.1946 ministr zahraničního obchodu
Václav Nosek 06.11.1945-02.07.1946 ministr vnitra
Vavro Šrobár 06.11.1945-02.07.1946 ministr financí
Zdeněk Nejedlý 06.11.1945-02.07.1946 ministr školství a osvěty
Prokop Drtina 06.11.1945-02.07.1946 ministr spravedlnosti
Václav Kopecký 06.11.1945-02.07.1946 ministr informací
Bohumil Laušman 06.11.1945-02.07.1946 ministr průmyslu
Július Ďuriš 06.11.1945-02.07.1946 ministr zemědělství
Ivan Pietor 06.11.1945-02.07.1946 ministr vnitřního obchodu
Antonín Hasal 06.11.1945-02.07.1946 ministr dopravy
František Hála 06.11.1945-02.07.1946 ministr pošt
Jozef Šoltész 06.11.1945-02.07.1946 ministr ochrany práce a sociální péče
Adolf Procházka 06.11.1945-02.07.1946 ministr zdravotnictví
Václav Majer 06.11.1945-02.07.1946 ministr výživy
Vladimír Clementis 06.11.1945-02.07.1946 státní tajemník v ministerstvu zahr. věcí
Mikuláš Ferjenčík 06.11.1945-02.07.1946 státní tajemník v ministerstvu nár. obrany
Ján Lichner 06.11.1945-02.07.1946 státní tajemník v ministerstvu zahr.obchodu

1945.11.09 - Programové prohlášení vlády Zdeněk Fierlinger