Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1945.05.05 - 1945.11.06 | jména ministrů | vláda Zdeňka Fierlingera I.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Zdeněk Fierlinger 05.05.1945-06.11.1945 předseda vlády
Josef David 05.05.1945-06.11.1945 náměstek předsedy vlády
Klement Gottwald 05.05.1945-06.11.1945 náměstek předsedy vlády
Viliam Široký 05.05.1945-06.11.1945 náměstek předsedy vlády
Jan Šrámek 05.05.1945-06.11.1945 náměstek předsedy vlády
Ján Ursíny 05.05.1945-06.11.1945 náměstek předsedy vlády
Jan Masaryk 05.05.1945-06.11.1945 ministr zahraničních věcí
Ludvík Svoboda 05.05.1945-06.11.1945 ministr národní obrany
Hubert Ripka 05.05.1945-06.11.1945 ministr zahraničního obchodu
Václav Nosek 05.05.1945-06.11.1945 ministr vnitra
Vavro Šrobár 05.05.1945-06.11.1945 ministr financí
Zdeněk Nejedlý 05.05.1945-06.11.1945 ministr školství a osvěty
Jaroslav Stránský 05.05.1945-06.11.1945 ministr spravedlnosti
Václav Kopecký 05.05.1945-06.11.1945 ministr informací
Bohumil Laušman 05.05.1945-06.11.1945 ministr průmyslu
Július Ďuriš 05.05.1945-06.11.1945 ministr zemědělství
Ivan Pietor 05.05.1945-06.11.1945 ministr vnitřního obchodu
Antonín Hasal 05.05.1945-06.11.1945 ministr dopravy
František Hála 05.05.1945-06.11.1945 ministr pošt
Jozef Šoltész 05.05.1945-06.11.1945 ministr ochrany práce a sociální péče
Adolf Procházka 05.05.1945-06.11.1945 ministr zdravotnictví
Václav Majer 05.05.1945-06.11.1945 ministr výživy
Vladimír Clementis 05.05.1945-06.11.1945 státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
Mikuláš Ferjenčík 05.05.1945-06.11.1945 státní tajemník v ministerstvu národní obrany
Ján Lichner 05.05.1945-06.11.1945 státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu

1945.10.30 - Programové prohlášení vlády Zdeněk Fierlinger