Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1938.10.04 - 1938.12.01 | jména ministrů | vláda Jana Syrového II.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Jan Syrový 04.10.1938-01.12.1938 předseda vlády
František Chvalovský 04.10.1938-01.12.1938 ministr zahraničí
Jan Černý 04.10.1938-01.12.1938 ministr vnitra
Josef Kalfus 04.10.1938-01.12.1938 ministr financí
Stanislav Bukovský 04.10.1938-01.12.1938 ministr školství a národní osvěty
arm. gen. Jan Syrový 04.10.1938-01.12.1938 ministr národní obrany
Vladimír Fajnor 04.10.1938-04.10.1938 ministr spravedlnosti
Ladislav Feierabend 04.10.1938-01.12.1938 ministr spravedlnosti
Imrich Karvaš 04.10.1938-01.12.1938 ministr průmyslu, obchodu a živností
brig. gen. Vladimír Kajdoš 04.10.1938-01.12.1938 ministr železnic
div. gen. Karel Husárek 04.10.1938-01.12.1938 ministr veřejných prací
Ladislav Feierabend 04.10.1938-01.12.1938 ministr zemědělství
Petr Zenkl 04.10.1938-01.12.1938 ministr sociální péče
Petr Zenkl 04.10.1938-01.12.1938 ministr veř. zdravotnictví a TV
brig. gen. Vladimír Kajdoš 04.10.1938-01.12.1938 ministr pošt a telegrafů
Vladimír Fajnor 04.10.1938-04.10.1938 ministr pro sj. zákonů a org. správy
Ladislav Feierabend 04.10.1938-01.12.1938 ministr pro sj. zákonů a org. správy
Hugo Vavrečka 04.10.1938-01.12.1938 ministr bez portfeje
Stanislav Bukovský 04.10.1938-01.12.1938 ministr bez portfeje
Ivan Parkányi 04.10.1938-04.10.1938 ministr bez portfeje

1938.11.17 - Programové prohlášení vlády Jan Syrový