Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1929.02.01 - 1929.12.07 | jména ministrů | vláda Františka Udržala I.

  demise 27. 10. 1929  
Jméno ministra Funkční období Funkce
František Udržal 01.02.1929-07.12.1929 předseda vlády
Edvard Beneš 01.02.1929-07.12.1929 ministr zahraničí
Jan Černý 01.02.1929-07.12.1929 ministr vnitra
Bohumil Vlasák 01.02.1929-07.12.1929 ministr financí
Milan Hodža 01.02.1929-20.02.1929 ministr školství a národní osvěty
Anton Štefánek 20.02.1929-07.12.1929 ministr školství a národní osvěty
František Udržal 01.02.1929-16.09.1929 ministr národní obrany
Karel Viškovský 16.09.1929-07.12.1929 ministr národní obrany
Robert Mayr-Harting 01.02.1929-07.12.1929 ministr spravedlnosti
Ladislav Novák 01.02.1929-07.12.1929 ministr průmyslu, obchodu a živností
Josef V. Najman 01.02.1929-07.12.1929 ministr železnic
Franz Spina 01.02.1929-07.12.1929 ministr veřejných prací
Otakar Srdínko 01.02.1929-07.12.1929 ministr zemědělství
Jan Šrámek 01.02.1929-07.12.1929 ministr sociální péče
Jozef Tiso 01.02.1929-08.10.1929 ministr veřejného zdraví a tělesné výchovy
Jan Šrámek 01.02.1929-07.12.1929 ministr veřejného zdraví a tělesné výchovy
František Nosek 01.02.1929-07.12.1929 ministr pošt a telegrafů
Marko Gažík 01.02.1929-27.02.1929 ministr pro sjednocení zákonů a org. správy
Ludevít Labaj 01.02.1929-08.10.1929 ministr pro sjednocení zákonů a org. správy
Anton Štefánek 01.02.1929-07.12.1929 ministr pro sjednocení zákonů a org. správy
Jan Černý 01.02.1929-07.12.1929 ministr pro zásobování lidu

1929.02.14 - Programové prohlášení vlády František Udržal