Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

1926.03.18 - 1926.10.12 | jména ministrů | vláda Jana Černého II.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Jan Černý 18.03.1926-12.10.1926 předseda vlády
Edvard Beneš 18.03.1926-12.10.1926 ministr zahraničí
Jan Černý 18.03.1926-12.10.1926 ministr vnitra
Karel Engliš 18.03.1926-12.10.1926 ministr financí
Jan Krčmář 18.03.1926-12.10.1926 ministr školství a národní osvěty
Jan Syrový 18.03.1926-12.10.1926 ministr národní obrany
Jiří Hausmann 18.03.1926-12.10.1926 ministr spravedlnosti
František Peroutka 18.03.1926-12.10.1926 ministr průmyslu, obchodu a živností
Jan Říha 18.03.1926-12.10.1926 ministr železnic
Václav Roubík 18.03.1926-12.10.1926 ministr veřejných prací
Juraj Slávik 18.03.1926-12.10.1926 ministr zemědělství
Josef Schieszl 18.03.1926-12.10.1926 ministr sociální péče
Josef Schieszl 18.03.1926-12.10.1926 ministr veřejného zdraví a tělesné výchovy
Maxmilián Fatka 18.03.1926-12.10.1926 ministr pošt a telegrafů
Juraj Slávik 18.03.1926-12.10.1926 ministr pro sjednocení zákonů a org. správy
Josef Kállay 18.03.1926-12.10.1926 ministr pro správu Slovenska
Jiří Hausmann 18.03.1926-12.10.1926 ministr pro zásobování lidu

1926.03.24 - Programové prohlášení vlády Jan Černý