Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

1920.09.15 - 1921.09.26 | jména ministrů | vláda Jana Černého I.

Jméno ministra Funkční období Funkce
Jan Černý 15.09.1920-26.09.1921) předseda vlády
Edvard Beneš 15.09.1920-26.09.1921) ministr zahraničí
Jan Černý 15.09.1920-26.09.1921) ministr vnitra
Karel Engliš 15.09.1920-21.03.1921) ministr financí správcem
Vladimír Hanačík 21.03.1921-26.09.1921) ministr financí
Josef Šusta 15.09.1920-26.09.1921) ministr školství a národní osvěty
Otakar Husák 15.09.1920-26.09.1921) ministr národní obrany
Augustin Popelka 15.09.1920-26.09.1921) ministr spravedlnosti
Rudolf Hotowetz 15.09.1920-26.09.1921) ministr průmyslu, obchodu a živností
Václav Burger 15.09.1920-26.09.1921) ministr železnic
František Kovařík 21.09.1920-26.09.1921) ministr veřejných prací
Vladislav Brdlík 15.09.1920-26.09.1921) ministr zemědělství
Josef Gruber 15.09.1920-26.09.1921) ministr sociální péče
Ladislav Procházka 15.09.1920-26.09.1921) ministr veřejného zdraví a tělesné výchovy
Maxmilián Fatka 15.09.1920-26.09.1921) ministr pošt a telegrafů
Vladimír Fajnor 15.09.1920-26.09.1921) ministr pro sjednocení zákonů a org. správy
Martin Mičura 15.09.1920-26.09.1921) ministr pro správu Slovenska
Leopold Průša 15.09.1920-24.01.1921) ministr pro zásobování lidu
Vladislav Brdlík 24.01.1921-25.04.1921) ministr pro zásobování lidu správcem
Ladislav Procházka 25.04.1921-26.09.1921) ministr pro zásobování lidu správcem
Rudolf Hotowetz 15.09.1920-26.09.1921) ministr pro zahraniční obchod správcem

1920.10.26 - Programové prohlášení vlády Jan Černý