Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména indiánů podle abecedy P

253 Jména indiánů | P Pajutové  Paiute
254 Jména indiánů | P Pamlikové  Pamlico
255 Jména indiánů | P Papagové  Papago
256 Jména indiánů | P Parintintinové  Parintintin, Kawahi
257 Jména indiánů | P Passamakvoddyové  Passamaquoddy
258 Jména indiánů | P Pauhatani  Powhatan
259 Jména indiánů | P Pekvotové  Pequot
260 Jména indiánů | P Penobskotové  Penobscot
261 Jména indiánů | P Petunové  Petun
262 Jména indiánů | P Pilagové  Pilagá
263 Jména indiánů | P Pimové  Pima
264 Jména indiánů | P Pirové  Piro
265 Jména indiánů | P Ploskohlavci  Flathead
266 Jména indiánů | P Pobřežní Selišové  
267 Jména indiánů | P Pomové  Pomo
268 Jména indiánů | P Póníové  Pawnee
269 Jména indiánů | P Ponkové  Ponca
270 Jména indiánů | P Potavatomiové  Potawatomi
271 Jména indiánů | P Propíchnuté nosy  Nez Percé
272 Jména indiánů | P Psí žebra  Dogrib
273 Jména indiánů | P Purépečové  Purépecha, Tarascan, Tarasco
274 Jména indiánů | P Puruáové  Puruhá