Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména hvězd vesmíru | D

    Hvězda Souhvězdí
116 Jména hvězd | D Decrux Delta Crucis
117 Jména hvězd | D Delta Cephei  
118 Jména hvězd | D Deneb Alpha Cygni
119 Jména hvězd | D Deneb Algedi Alfa Capricorni
120 Jména hvězd | D Deneb Dulfim Epsilon Delphini
121 Jména hvězd | D Deneb el Okab Zeta Aquilae
122 Jména hvězd | D Denebola Beta Leonis
123 Jména hvězd | D Deneb Kaitos Beta Ceti
124 Jména hvězd | D Deneb Kaitos Schemali Ióta Ceti]
125 Jména hvězd | D Dheneb Éta Ceti
126 Jména hvězd | D Diadem Alfa Comae Berenices
127 Jména hvězd | D Dschubba Delta Scorpii
128 Jména hvězd | D Dubhe Alfa Ursae Maioris
129 Jména hvězd | D Duhr Delta Leonis