Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | N

176 Jména Elfů N Naděžda Estel naděje
177 Jména Elfů N Natálie Nostië narozeniny
178 Jména Elfů N Nikola Túrelië vítězství lidu
179 Jména Elfů N Nora Failë čest