Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | L

140 Jména Elfů L Lada Wendë panna, dívka
141 Jména Elfů L Ladislav Valcar slavný vládou
142 Jména Elfů L Laura Apairë, Túrë vítězství
143 Jména Elfů L Lea Vercayaxë divoká kráva, gazela
144 Jména Elfů L Lenka Alcinë, Alciellë malý paprsek
145 Jména Elfů L Leo, Leoš Rávo lev
146 Jména Elfů L Leona Rávë, Ravennë lvice
147 Jména Elfů L Leopold Lieveryo, Liecanyo pro lid statečný
148 Jména Elfů L Libor Írimo líbezný
149 Jména Elfů L Libuše Írimë líbezná
150 Jména Elfů L Linda Linda, Lindë krásná
151 Jména Elfů L Lucie Calië,Calmë Caldë Calwen světlá
152 Jména Elfů L Luděk Alcarohtar slavný válečník
153 Jména Elfů L Ludmila Liemmeldë lidu milá
154 Jména Elfů L Ludvík Alcarohtar slavný bojovník