Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | J

107 Jména Elfů J Jáchym Eruntáro bohem vyvýšený
108 Jména Elfů J Jakub Attanóno druhorozený
109 Jména Elfů J Jan Erumoico bůh je milostivý
110 Jména Elfů J Jana Erumoicë bůh je milostivý
111 Jména Elfů J Jarmila Melcoirë, Meltuilë milující jaro
112 Jména Elfů J Jarolím Ainesso, Ainesson svaté jméno
113 Jména Elfů J Jaromír Melcoiro, Meltuilo milující jaro
114 Jména Elfů J Jeremiáš Erortano bohem povýšený
115 Jména Elfů J Jeroným Ainesso, Ainesson svaté jméno
116 Jména Elfů J Jindřich Pandatur,Corintur vládce otčiny
117 Jména Elfů J Jindřiška Pandaturë, Corinturë vládkyně otčiny
118 Jména Elfů J Jiří Cemmótar rolník
119 Jména Elfů J Jiřina Cemmótarë rolnice
120 Jména Elfů J Josef Eruntano stvořený bohem
121 Jména Elfů J Josefína Eruntanë stvořená bohem
122 Jména Elfů J Julie Findë vlasatá
123 Jména Elfů J Julius Findo vlasatý
124 Jména Elfů J Justýn Failo spravedlivý
125 Jména Elfů J Justýna Failë spravedlivá