Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | I

98 Jména Elfů I Ida Mótë, Mótië, Mótarë práce
99 Jména Elfů I Igor Tíralo hlídající
100 Jména Elfů I Ilona Alcë, Alcië paprsek
101 Jména Elfů I Irena Sérë, Sérië mír
102 Jména Elfů I Irma Tulcë, Tancë, Tungë síla, pevnost
103 Jména Elfů I Ivan Erumaxo bůh je milostivý
104 Jména Elfů I Ivana Erumaxë bůh je milostivý
105 Jména Elfů I Ivo Quingar lučištník
106 Jména Elfů I Izabela Eruvérë, Eruvanda bůh je má přísaha