Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | H

89 Jména Elfů H Hana Írimë líbezná
90 Jména Elfů H Helena Alcë, Alcië paprsek
91 Jména Elfů H Helga Ainë, Airë svatá
92 Jména Elfů H Herbert Alcohtar skvělý válečník
93 Jména Elfů H Hilda Ohtë, Mahtalë válka, boj
94 Jména Elfů H Hubert Veryóro, Canyóro smělost ducha
95 Jména Elfů H Hugo Óron, Óro duch, mysl
96 Jména Elfů H Hvězdoslav Elenillo, Elillo z hvězd
97 Jména Elfů H Hynek Martur vládce domu