Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | E

69 Jména Elfů E Edita Alyohtë bohatá válka
70 Jména Elfů E Edmund Tauravarno mocný ochránce
71 Jména Elfů E Eduard Alyavarno bohatý ochránce
72 Jména Elfů E Egon Hyando čepel
73 Jména Elfů E Eleonora Erucálë bůh je mé světlo
74 Jména Elfů E Eliška Eruvérë, Eruvanda bůh je přísaha
75 Jména Elfů E Elvíra Ilyavarnë ochránkyně všech
76 Jména Elfů E Ema Meldë milovaná
77 Jména Elfů E Emanuel Erumesson bůh v nás
78 Jména Elfů E Emil Mótimo pracovitý
79 Jména Elfů E Erik Oitur, Ertur věčný vládce, jediný vládce
80 Jména Elfů E Erika Oiturë, Erturë věčná a jediná vládkyně
81 Jména Elfů E Ester Elenë hvězda
82 Jména Elfů E Eva Cuilë živá, žijící
83 Jména Elfů E Evžen Arto, Máranóno urozený
84 Jména Elfů E Evženie Artë, Máranónë urozená