Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména Elfů (Elfové) | B

30 Jména Elfů B Barbora Ettelwen, Ettelëa cizí
31 Jména Elfů B Bartoloměj Mahtyondo bojovný syn
32 Jména Elfů B Beáta Alassëa šťastná
33 Jména Elfů B Bedřich Sérenalyo bohatý mírem
34 Jména Elfů B Benedikt Laitaino požehnaný
35 Jména Elfů B Benedikta Laitainë požehnaná
36 Jména Elfů B Bernard Morcotulco, Morcotulcon silný jako medvěd
37 Jména Elfů B Berta Alcarinquë skvělá
38 Jména Elfů B Blanka Fánië, Lossië, Ninquië bílá
39 Jména Elfů B Blažej Néco, Nécon mdlý
40 Jména Elfů B Blažena Alassëa, Alassië šťastná
41 Jména Elfů B Bohumil Erummeldon bohu milý
42 Jména Elfů B Bohumír Eruséro mír bohu
43 Jména Elfů B Bohuslav Erumelindo ctící boha
44 Jména Elfů B Boleslav Yontarillo, Yontalcaron více slávy
45 Jména Elfů B Bonifác Márambar dobrý osud
46 Jména Elfů B Boris Mahto bojuj
47 Jména Elfů B Bořivoj Hortamo usilovat
48 Jména Elfů B Božena Erunannë, Erunnë bohem obdarovaná