Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Jména řeckých bohů a bohyň

Adrasteia

Bohyně osudu, před níž nikdo neunikne...Nymfa Adrásteia spolu se svou sestrou Ídaiou vychovala nejvyššího boha Dia. Jiná Adrásteia byla fryžská bohyně hor a někdy byla ztotožňována s bohyní odplaty Nemesis.

Afrodita (Venuše)

Dcera Dia a Diony, bohyně lásky a krásy, bývá vyobrazena s růží, nebo vystupující z mušle. Byla manželkou boha Héfaista, avšak otcem jejích synů, Foba, Deima a Eróta, a dcery Harmonie byl bůh války Árés. S bohem obchodu a pocestných Hermem měla syna Hermafrodíta a s bohem moře Poseidónem měla další dva syny, Rhoda a Hérofila. Bohu vína Dionýsovi zplodila syna Priápa.

Achelóos

Syn Ókeana a Téthye(podle jiné verze syn Héliose a bohyně země Gaiy), bůh nějvětší řeky v Řecku Achelóos a vládce všech řek. Bojoval s hrdinou Héraklem o krásnou Déianeiru, dceru kalydónského krále Oinea. V souboji se změnil v hada a Héraklés ho téměř zardousil. Proměnil se v býka a Héraklés mu v souboji ulomil jeden roh, který pak bohyně Néreovny naplnily různými plody a jako roh hojnosti ho daroval nejvyššímu bohu Diovi.

Aithér

Syn bohyně noci Nykty a boha věčné tmy Ereba. Bůh jasného světla a čistého vrchního vzduchu. Často bývá ve společnosti své sestry, bohyně jasného dne Hémery.

Apaté

Zrodila ji bez otce bohyně temné noci Nyx. Bohyně klamu nebo klam sám. Vycházela z temnot jak na zem mezi lidi, tak na Olymp mezi bohy. Proti její moci byli bezmocní jak lidé tak sami bohové.

Apollón (Apollo)

Syn Dia a bohyně Léto, bratr Artemis, otec Orfea, bůh slunečního světla a krásy, věštby, básnického umění, hudby, také moru, uzdravení a lukostřelby. Bývá vyobrazen s vavřínem, lyrou a flétnou.

Artemis (Diana)

Dcera Dia a Léty,sestra Apollóna, bohyně měsíce a lovu. Bývá vyobrazena se šípy, někdy s lukem. Podle mytologie se narodila v podobě srny o den dříve než její bratr Apollón. Matce potom pomáhala s jeho porodem, proto bývala označována také jako ochránkyně matek. Obdobně jako její bratr mohla rozdávat smrt nebo nemoc, ale mohla také léčit.

Asklépios

Syn Appolónův, bůh lékařství. Konkrétní osoba, která žila v Řecku ve 13. století př. n. l. Společně se svou dcerou Hygieí provozovali léčitelství a položili základy moderního lékařství. Časem byli oba díky svým údajným nadpřirozeným schopnostem prohlášeni za bohy. Asképios bývá často přirovnáván k egyptskému učenci a lékaři Imhotepovi. V mýtech se tvrdí, že byl synem Apollónovým. Ten jej dal na výchovu k Kentauru Cheirónovi a u toho se Asklépios naučil lékařskému umění.Asklépiovi synové Macháón a Podaleirios byli slavní lékaři Achájů před Trójou. Jeho dcerou byla bohyně zdraví Hygieia. Když Asklépios křísil i mrtvé, zabil ho Zeus bleskem. Apollón pak za to Diovi zahubil Kyklopy, kteří pro něho kovali blesky.

Astraia

Dcera Dia a Themidy (nebo také Titána Koia a Foibé). Symbol ctnosti, bohyně spravedlnosti. Manželkoa Titána Persa, s ním zplodila Hekaté, bohyni podsvětí.

Athéna(Minerva)

Dcera Dia a Métidy. Bohyně bojovnosti, spravedlnosti, moudrosti umění, ochránkyně práva. Ochránkyně mužů. Vyobrazena bývá ve zbroji v helmici, se štítem a kopím. o jejím původu koluje mnoho mýtů. Nejznámější je ten, že když Zeus zatoužil po Titánce Métydě, ta mu dlouho v různých proměnách unikala. Nakonec ji dostihl a zplodil s ní Athénu. Pak se však zalekl proroctví, že pokud s Métidou zplodí syna, svrhne jej z trůnu stejně jako kdysi on svého otce Krona. Métidu raději pozřel. Avšak po čase jej začala bolet hlava. Bůh Hermés proto společně s Prométheem pomocí palice a klínu udělali Diovi do lebky otvor, aby mu pomohli. Z otvoru pak vyskočila Athéna.

Áres(Mars)

Syn Dia a Héry , bůh války a bojů. Neuznával žádné vyjednávání, nezáleželo mu na důvodu války. Ve svém živlu byl jen uprostřed krutých bojů a potoky krve. Jeho stálými průvodci byli synové Deimos - zosobnění děsu a Fobos - zosobnění hrůzy. Byl sice zkušeným válečníkem a podporoval tu či onu stranu, jak se mu zlíbilo, často ale bývá líčen i jako zbabělec, který po zranění z bojiště utekl. Udajně byl velice pohledný, proto se do něho zamilovala sama bohyně lásky Afrodíté, manželka ošklivého boha Héfaista. Ta mu pak porodila syny byli Deimose, Fobose, Eróse, Anteróse a dceru Harmonii.

Boreas

Syn Titána Astraia a Éós, bůh severního větru.

Britomartis

Dcera Diova. Krétská bohyně lovu a rybářů.

Démétér (Ceres)

Dcera Króna a Rheie, ochránkyně rolníků, bohyně úrody. Vyobrazena bývá nesoucí koš na hlavě, nebo s věncem.

Diké

Dcera Dia a Themis, bohyně spravedlnosti.

Dióné

Dcera Ókeana a Téthye, nebo také Krona a Gaie, bohyně zúrodňujícího deště a bohyně dubu, na němž hnízdila holubice (symbol lásky).

Dionýsos (Bakchus)

Syn Dia a Semely, bůh vína a radovánek. Často zobrazován na vývěsních štítech vináren.

Eileithyia

Dcera Dia a Héry, bohyně přinášející porodní bolesti a svou přítomností usnadňující porod.

Éós

Dcera Titánů Hyperiona a Theie, bohyně úsvitu a ranních červánků (Jitřenka).

Erinye

Dcera Gaye, starší než olympští bohové, bohyně pomsty a kletby, trestající posmrtně

Eris

Dcera Nykty (Noci), bohyně sváru.

Forkys

Syn Ponta a Gaie, vládce všech mořských příšer.

Gaia

Dcera Chaosu, bohyně Země (matka všeho), plodnosti a mrtvých, matka Titánů.

Galateia

Dcera Nérea a Doris, bohyně moří.

Hádés (Pluto)

Syn Krona a Rheiy,bratr Dia a Poseidona, bůh podsvětí, vládce nad dušemi mrtvých.

Harmonia

Dcera boha války Area a bohyně lásky Afrodíty, manželka prvního thébského krále Kadma. Když byl její manžel bohy proměněn v hada, přála si jej následovat. Přání jí bylo splněno a stala se také hadem.

Hébe (Hébe)

Dcera Dia a Héry, bohyně mládí.

Héfaistos (Vulcanus)

Syn Dia a Héry, bůh ohně, ochránce kovářů.

Hekaté

Dcera Titána Persa a Asterie, bohyně strašidel a kouzel; ochránkyně jezdců, pastýřů, rybářů a matek.

Hélios

Syn Titánů Hyperiona a Theie, bůh slunce.

Héra (Juno)

Dcera Krona a Rheiy, bohyně manželství a ochránkyně žen.

Hérakles (Herkules)

Syn Diův a Alkmenin, polobůh, silný slavný hrdina.

Hermés (Mercur)

Syn Dia a Maie, posel bohů,ochránce obchodníků a poutníků.

Hestia

Dcera Rhey a Krona, bohyně domácího krbu a ohně, ochránkyně rodiny, nejlaskavější z bohů.

Hyády

* Ambrosia

* Eudóra

* Faisylé

* Korónis

* Polyxó

* Faió

* Dióna

Dcery titána Atlase a Pleioné, nevlastní sestry Plejády a Hesperidky, bratr Hyas. Když jejich bratra při lovu zabil lev, neunesly zármutek a spáchaly sebevraždu. Dojatý Zeus je pak přenesl na oblohu do souhvězdí býka.

Hóry

Dcera Dia a Themis, bohyně ročních období (Thalló-jaro, Auxó-léto, Karpó-podzim) a pořádku v přírodě i ve společnosti(Eunomiá-Zákonnost, Diké-Spravedlnost, Eiréné-Mír).

Poseidon (Neptun)

Syn Krona a Rheie, bratr Dia, bůh moří a oceánů.

Psyché

Překrásná královská dcera, původně člověk, později vzata jako Erótova žena Diem na Opymp. Zeus jí dal nesmrtelnost. Viz také báje

Zeus (Jupiter, jméno skloňováno Dia, Diovi...)

Syn Krona a Rheie, nejvyšší bůh. Narodil se na Krétě v jeskyni v pohoří Ída (občas se uvádějí i jiné jeskyně na Krétě). Zde jej matka uschovala před jeho otcem titánem Kronem, který ze strachu před naplněním proroctví, že bude jedním ze svých synů svržen, všechny své syny ihned po narození pozřel. Živil se mlékem Amaltheie (podle jedné verze koza, podle jiné nymfa) a medem od včel. Když vyrostl, přinutil otce vydávit bratry a po desetiletém boji jej svrhl. S bratry si pak losem rozdělili vládu nad světem.