Jména a příjmení v ČR

Tomáš Didymos

Apoštol Tomáš Didymos žil také v Galileji. Tradice říká, že pracoval v Parthii, Persii a Indii, kde byl umučen blízko Madrasu na Hoře sv. TomášeTomáš bylo jeho hebrejské jméno a Didymos bylo jeho řecké jméno. V tu dobu mu říkali Juda. Matouš, Marek a Lukáš nám neříkají o Tomášovi nic, kromě jeho jména. V Janově evangeliu se však o něm dovídáme víc. Tomáš se objevuje u vzkříšení Lazara i v horní místnosti, kde chtěl vědět, jak má poznat cestu, kam Ježíš jde. V Janovi se projevuje jeho pověstná nedůvěra, když říká, že dokud neuvidí stopy po hřebech v Ježíšových rukách a ránu po kopí v Jeho boku, tak jeho zmrtvýchvstání neuvěří. To je důvod, proč se stal známý jako "Nevěřící Tomáš". Tomáš je patronem Východní Indie, Portugalska nebo Tomášových ostrovů, ale také církevního státu, měst Urbina, Parmy a Rigy. Za patrona jej považují architekti, stavební dělníci, geometři, tesaři, zedníci, kameníci a také teologové. Jeho příběh z Nového zákona, kdy nevěřil Kristovu objevení se u ostatních učedníků po zmrtvýchvstání, protože u toho nebyl a žádal důkaz, mu dala přízvisko „nevěřící“. Kristus se zjevil opět a vyzval ho, aby se dotkl jeho ran. Na orloji je zobrazen s kopím.
tomas