Jména a příjmení v ČR

Filip kázal ve Frygii

Apoštol Filip - Říká se, že Filip kázal ve Frygii a zemřel jako mučedník v Hierapoli. Pocházel z Betsaidy, města, odkud byl i Petr a Ondřej. Je pravděpodobné, že byl také rybářem. Přestože v prvních třech evangeliích je zmínka pouze o jeho jménu, v Janově evangeliu se osoba Filipa stává čitelnějšíUčenci se rozcházejí v názorech na Filipa. Vidíme Filipa jako jednoho ze sedmi vysvěcených diakonů. Někteří říkají, že jde o jiného Filipa, někteří věří, že jde o Filipa apoštola. Pokud mluví opravdu o apoštolovi Filipovi, jeho postava ožívá. Můžeme se dočíst něco více o jeho skutcích, jako je například úspěšná misie v Samaří nebo to, jak přivedl etiopského dvořana ke Kristu. Pavel se u Filipa ubytoval, když přebýval v Caesareji. Filip byl jedním z hlavních postav misie prvotní církve. Filip je jméno řeckého původu a znamená, že jeho nositel je "milovníkem koní" (philos a hippos). Spolu s Ondřejem byli Filip jediní apoštolové, kteří měli řecké jméno. Kristus si ho vybral sám. Je patronem především Lucemburska a také kloboučníků, kramářů, valchářů, paštikářů, koželuhů a cukrářů. U sebe mívá knihu nebo svitek spisu. Na orloji má klasický kříž.
filip