Jména a příjmení v ČR

Matouš nebo Levi, syn Alfeův

Apoštol Matouš nebo Levi, syn Alfeův, žil v Kafarnaum. Byl to publikán nebo také výběrčí daní. Napsal evangelium, které nese jeho jméno. Zemřel jako mučedník v Etiopii. Z těchto pasáží se dozvídáme, že Matoušovi také říkali Levi. Na Středním východě v té době bylo běžným zvykem, že muž měl dvě jména. Matoušova jména znamenají "dar od Boha". Jméno Levi mu mohlo být dáno Ježíšem. Je pravděpodobné, že Jakub menší, který byl také jeden z Dvanácti, byl jeho bratr, a také syn Alfeův. Přestože toho o Matouši osobně víme jen málo, je velice pozoruhodné, že to byl výběrčí daní. V kralickém překladu Bible je místo slova celník často napsáno "publikán". Toto slovo pochází z latinského slova "publicanus", což značí někoho, kdo je zapojen do veřejné služby, člověka, který zacházel s veřejnými penězi, nebo výběrčího daní.