Jména a příjmení v ČR

Juda, Tadeáš nebo Lebbeus syn Alfeův

Apoštol Juda, Tadeáš nebo Lebbeus syn Alfeův nebo Kleofáše a Marie, bratr Jakuba menšího. Byl také jedním z málo známých apoštolů a žil v Galilei. Říká se, že kázal v Asýrii a Persii, kde zemřel jako mučedník. Jeroným ho nazývá "Trinomious", což znamená "muž se třemi jmény". Je nazýván Tadeáš a Lebbeus. Jeho příjmení bylo Tadeáš. Je pojmenován Juda, bratr Jakuba. Juda Tadeáš byl také nazýván Juda Zealot (horlivec). Juda Tadeáš je v Novém zákoně zmiňován jen zřídka. Při znázorňováních se všemi apoštoly zaujímá Juda Tadeáš téměř ve všech případech skromné místo. Je patronem lidí v těžké nouzi a v zoufalých situacích. Znázorňován je s kyjem, kameny, halapartnou nebo knihou. 

juda tadeas