Jména a příjmení v ČR

Jidáš Iškariotský, zrádce, byl synem Šimona

Apoštol Jidáš Iškariotský, zrádce, byl synem Šimona, žil v Keriothu v Judei. Zradil Ježíše pro třicet stříbrných a poté se oběsil. Jidáš - muž, který se stal zrádcem - je největší hádankou Nového zákona. Je velice těžké pochopit, jak někdo, kdo byl tolik blízko Ježíši, kdo viděl tolik zázraků a slyšel tolik z Mistrova učení, ho mohl vydat do rukou nepřátel.