Jména a příjmení v ČR

Bartoloměj Natanael, syn Talmajův

Apoštol Bartoloměj Natanael, syn Talmajův, žil v Káně Galilejské. Říká se, že byl misionářem v Arménii. Mnoho učenců věří, že byl jediným učedníkem, který měl královský nebo šlechtický původ. Jméno Apoštol Bartoloměj Natanaez namená Syn Talmaje (Bar = syn Toloměj) nebo Talmaje. Talmaj byl král Gešúru, jehož dcera Máka byla Davidovou ženou a matkou Abšalóma. K Ježíšovi se dostal prostřednictvím apoštola Filipa. Po smrti Krista šířil křesťanství do Arménie, Indie a Mezopotámie. Je patronem horníků, řezníků, knihařů, krejčích, sedláků, vinařů, pekařů, pastevců, sedlářů, koželuhů, ševců a štukatérů. Na orloji je zobrazen s knihou.
bartolomej