Jména a příjmení v ČR

Ondřej

Apoštol Ondřej byl syn Jonášůvbratr Petrův. Předtím než ho Ježíš povolal, žil v Betsaidě a v Kafarnaum a živil se jako rybář. Původně byl učedníkem Jana Křtitele. Ondřej přivedl svého bratra Petra k Ježíši. (Jan) Byl první označen za "domácího a zahraničního misionáře". Tři státy ho mají jako svého svatého patrona - Rusko, Skotsko a Řecko. Mnoho učenců říká, že kázal ve Skýthii, Řecku a v Malé Asii. Ondřej žil v mládí spolu se svým mladším bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem Petrem, v Kafarnau u Genezaretského jezera a byli rybáři. Ondřej se stal už učedníkem Jana Křtitele a ke Kristovi se přidal jako první apoštol. Je patronem horníků, provazníků a nevěst. Na orloji nese šikmý kříž ve tvaru X, nazývaný také ondřejský.
ondrej