Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Jména andělů podle abecedy Z

Zacharel anděl síly
Zachriel anděl vládnoucí paměti
Zadkiel anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire anděl ranní nálady
Zagzagel anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel anděl řízené bouře
Zalbesael anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday jeden z andělů sedmi planet
Zazel velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání. Spolu s andělem Asielem, může být užíván pro ochranu před náhlou smrtí
Zechiel přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu'h velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna duch churavostí a páté hodiny
Zephon jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů. Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor anděl
Zidkiel anděl
Ziquiel anděl komety nebo meteorů
Zizuph duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech