Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy Y

Yabbashael jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala jeden z početných andělských stráží
Yahel anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel jeden z početných andělských stráží
Yashiel anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah anděl
Yekahel anděl
Yephiel anděl šarmu proti zlu
Yrouel anděl obavy, běžný anděl.
Yura duch světla a deště
Yurkemi anděl krupobití