Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy V

Valoel anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol anděl talentu a spěchu
Varcan anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje v den Páně
Vassago objevuje ženské nejhlubší tajemství. Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale princ nad všemi anděly
Veguaniel anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel anděl dávající úspěch
Vehuel on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel Středeční anděl
Venibbeth anděl neviditelnosti
Verchiel anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu, jazyka, učení a matematiky.
Vesta hlídač posvátného ohně
Vhnori jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteří se aktivně pokoušejí hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami jako počasí a hvězdná energie
Vohal anděl síly
Voizia anděl 12. hodin dne
Vraniel anděl desáté hodiny noci.
Vretil archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší než jiný archanděl
Vvael pondělní anděl dlící v prvních nebesích