Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy U

Ubaviel anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz anděl druhé hodiny noci
Uriel anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů šance a záchrany
Uriron anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel andělské jméno proti zlu
Uvael pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula velká utěšitelka
Uzza anděl
Uzziel jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron