Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy T

Tablibik duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy
Tafel anděl
Tagas velký andělský princ
Taharial anděl čistoty
Talia nebeská rosa
Taliahad anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael páteční anděl třetích nebes
Tér jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel jeden ze tří andělů léta
Taroky anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes anděl
Tempast anděl prvního hodiny dne
Temperance anděl se sluncem na čele
Tepiseuth anděl
Terathel anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a svobodu"
Terentia andělský hlídač
Tetra anděl touhy
Tharsis velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel andělský princ lásky
Thiel anděl sloužící ve druhých nebesích ale také slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth anděl osmé hodiny noci
Tiel andělská stráž
Tileion anděl
Tilonas anděl
Time On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael andělská stráž
Tixmion anděl
Tomimiel řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret anděl období podzimu
Trgiaob on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel jeden z andělů řídících Měsíc
Tual anděl
Tubiel anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli. Také hlava léta
Tulatu jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel jeden z početných andělských stráží
Tuwahel velká utěšitelka
Tzadiqel archanděl
Tzadiquel přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel chrání před vším zlem
Tzedeqiah přináší čest, slávu a bohatství